Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Glucosae 25% amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012. 756,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Glucosae 37% amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012. 1.075,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Lidokain 2% adrenalin Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012. 2.805,60 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Adrenalin amp.im, iv, sc Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012. 417,13 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Digoxin amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012. 195,65 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Verapamil amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012 72,63 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 18: Aqua REDESTILATA amp 10 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012. 50,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Benzatin-benzil penicilin 1200000 UI Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 2.11.2012. 3.264,80 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 125: Reagensi,testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Antibiogram tablete i dijagnostičke tablete Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 4.532,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 126: Reagensi,testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Krvni agar (baza) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 2.392,90 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 129: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - SS-agar Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 485,87 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 131: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Dekstrozni bujon Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 660,79 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 132: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Sabouraud agar Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 213,79 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 135: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Pariski manit Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 130,19 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 136: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Simonsov citrat Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 136,04 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 137: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Saharoza andrade p.v Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 192,95 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 138: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Andrade laktoza p.v. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 200,98 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 139: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reumacel Waller-Rosae Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 265,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 140: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - RF-latex Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 273,60 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 141: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - CRP-latex Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 59,50 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 151: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - E. Coli polivalentni I serum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 119,34 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 152: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - E.coli polivalentni II serum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 119,34 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 153: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - E.coli polivalentni III serum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 119,34 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 156: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - E.coli O25 serum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 134,26 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 157: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Shigella flexner polivalentni serum Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 76,85 Službeni glasnik BiH 94/12

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12