Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Odjeljenja za javni registar Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.12.2013. 15.191,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Kancelarije gradonačelnika Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.12.2013. 2.299,91 Službeni glasnik BiH 103/13
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.12.2013. 1.020,20 Službeni glasnik BiH 103/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.12.2013. 596,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 2: 18 video capture kartica, 5 eksterni hard disk, 4 eksterni DVD pržač, 1 eksterni Bly rey pržač, 10 UPS, 2 printer mrežni crno bijeli, 1 portabilni printer, 2 multifuncionalni printer/skener/fax sa Lan konekcijom Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 6.1.2014. 6.593,09 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Posebna zaštitna oprema u 2014. Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 31.12.2013. 8.751,20 Službeni glasnik BiH 2/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka arhivskih polica Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.12.2013. 37.478,64 Službeni glasnik BiH 2/14
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Servisiranje računara, računarske opreme i kopir-aparata za 2014. g. Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.12.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Nabavka sredstava Klase II za potrebe OS BiH u 2013. godini-peškir Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.12.2013. 2.666,67 Službeni glasnik BiH 4/14
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 6: Nabavka radne odjeće u 2014. godini Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.1.2014. 2.030,90 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka sredstava za ličnu zaštitu za potrebe OS BiH u 2013. godini Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.12.2013. 88.346,21 Službeni glasnik BiH 6/14
Brčko Distrikt BiH Nabavka sredstva za održavanje higijene u 2013. godini za potrebe Direkcije za finansije Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.10.2013. 4.106,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka HTZ opreme Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 13.1.2014. 20.620,09 Službeni glasnik BiH 8/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 3: Nabavka tehničkog materijala (elektro, vodo i stolarskog ) Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 7.2.2014. 19.881,19 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 6: KOLAŽ PAPIR Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.2.2014. 6.950,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 1: Sredstava za održavanje higijene Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.3.2014. 8.472,00 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka reklamno propagandnog materijala-dukserica sa kapuljačom 1.000 kom. Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 8.2.2014. 16.100,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka pumpnog hidrauličkog industrijskog agregata za pritezanje i odvijanje vijaka i navrtki Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.3.2014. 18.595,00 Službeni glasnik BiH 28/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 3: Artikli široke potrošnje za higijenu i sredstva za osobnu higijenu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.4.2014 13900,68 Službeni glasnik BiH 33/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 4: Razne kućne potrepštine Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.4.2014 4892,62 Službeni glasnik BiH 33/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Nabavka kancelarijskog namještaja. Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 6.5.2014. 44.257,50 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: stolovi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.4.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: stolice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.4.2014. 30.000,01 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: kauči, polukauči, dvosdjedi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.4.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Nabava alata i opreme za građevinsko održavanje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 14.4.2014 14.085,00 Službeni glasnik BiH 39/14