JU Kantonalna bolnica Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica LOT 4: Nabavka staplera cirkularni aplikabilni na tehnologiju Covidien ili ekvivalent Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 21.11.2014. 15.915,71 Službeni glasnik BiH 98/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Održavanje medicinskih aparata Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 23.12.2014. 79.624,30 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1- Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 26.130,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 21.491,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3- Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 72.273,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4- Lijekovi koji djeluju na koštano mišićni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 48.890,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem (IZO I SEVOFLURAN) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 143.050,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem (BEZ IZO i SEVOFLURANA i neostigmnina) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 96.461,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem (Neostigmin ampule) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 66.300,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka ID kartica Pregovarački BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo 29.12.2014. 171.813,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka radioaktivnog materijala Pregovarački Inel d.o.o. Mostar 26.12.2014. 191.492,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1- Nabavka gaze, proizvoda od gaze Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2015. 107.470,50 SG 06/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Nabavka flastera, maski i ostalog sanitetskog materijala Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 15.1.2015. 32.447,00 SG 06/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1- Valvule za odrasle uz odgovarajuće ventrikularne i peritonealne katetere sa lateralnim perforacijama Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 30.12.2014. 7.818,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Antisifon valvule neonatalne uz odgovarajuće dječije ventrikularne katetere i dječije peritonealne katetere sa lateralnim perforacijama Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 30.11.2014. 14.892,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4- Vanjska ventrikularna drenaža i vanjska lumbalna drenaža Otvoreni MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 30.12.2014. 3.242,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5- Navlake za mikroskop Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 6.1.2015. 3.560,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7- Neurohirurške vatice Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 8.715,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8- Pile,kablovi, izolacija, elektrode, boreri i klipsevi za neurohirurgiju Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 26.12.2014. 16.680,59 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 9- Lokalni hemostatici-oksiceluloza, zamjenici dure Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 2.632,50 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 10- Fibrinsko ljepilo Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 14.1.2015. 30.240,00 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12- Neurohirurški potrošni materijal: vosak i stapleri Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 26.12.2014. 1.154,88 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13- Neurohirurški potrošni materijal: skalp klipsevi i ulje za održavanje instrumenata Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 26.12.2014. 5.890,30 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14- Zamjenici dure Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 26.12.2014. 4.115,38 SG 10/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1- Reagensi za potrebe imunohematologije Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 6.2.2015. 25.999,50 SG 15/15