Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Nabavka RS 1 Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 31.8.2015. 62.220,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Nabavka RS 2 Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 31.8.2015. 26.980,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3 - Nabavka RS 3 Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 31.8.2015. 21.550,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Usluge prevoza radnika na posao i sa posla na relaciji: Kneževo-Rađići,Kostići,Malići, Šolaje i nazad za radno vrijeme od 07,00 do 15,00 Pregovarački TC TRANSPORT d.o.o. Kneževo 22.9.2015. 25.025,64 SG 77/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe MUP-a Republike Srpske Otvoreni NIZ KOMERC d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 149.786,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Ogrevno drvo - CJB Banja Luka Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 59.325,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Ogrevno drvo - CJB Doboj Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 9.975,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3 - Ogrevno drvo - CJB Bijeljina Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 2.625,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4 - Ogrevno drvo - CJB Istočno Sarajevo Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 12.075,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5 - Ogrevno drvo - CJB Trebinje Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 2.100,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Mobilni radar za mjerenje brzine kretanja vozila u više saobraćajnih traka i snimanje saobraćajnih prekršaja,dual radar Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 29.9.2015. 67.476,13 SG 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Mobilni uređaji za lasersko mjerenje brzine kretanja vozila i snimanje saobraćajnih prekršaja Otvoreni Sky technologies Srbija 8.10.2015. 172.350,00 SG 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Set za foto-laboratoriju kriminalističko tehničkog centra Otvoreni Refot BiH Banja Luka 28.9.2015. 20.381,43 SG 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Set za mehanoskopsku laboratoriju kriminalističko tehničkog centra Otvoreni PLANETSOFT Banja Luka 28.9.2015. 1.157,00 SG 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3- 60 setova za kriminalističku tehniku na terenu Otvoreni Refot BiH Banja Luka 28.9.2015. 167.300,41 SG 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4- 50 komada čitača kartica Otvoreni Refot BiH Banja Luka 28.9.2015. 3.034,51 SG 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5- 13 setova KAMERA VIDEO Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 26.585,00 SG 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Profesionalna ronilačka oprema Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 8.10.2015. 113.130,00 SG 84/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Povezivanje organizacionih jedinica MUP-a RS telekomunikacionim vodovima u regionalnu računarsku mrežu putem IP/MPLS VPN usluge (neupravljiva) Otvoreni Mtel a.d. Banja Luka 15.10.2015. 91.456,20 SG 87/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Zakup digitalnog voda Banja Luka-Doboj, propusnog opsega 256 Kb/s, za umrežavanje telefonskih centrala Otvoreni Mtel a.d. Banja Luka 30.10.2015. 3.960,00 SG 87/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3- Zakup digitalnog voda na relaciji Banja Luka-bijeljina, propusnog opsega 256 Kb/s za umrežavanje telefonskih centrala Otvoreni Mtel a.d. Banja Luka 30.10.2015. 3.960,00 SG 87/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Ručni detektor eksploziva za detekciju sa što veće udaljenosti manje količine eksploziva Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 17.11.2015. 25.621,40 SG 91/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Ručni detektor eksploziva Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 17.11.2015. 47.331,08 SG 91/15