Dom zdravlja Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12 - Rastvori za fiksiranje i čuvanje preparata u histologiji i cistologiji Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 2.6.2015. 208,00 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13 - Tečni amonijak Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 2.6.2015. 84,00 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 14 - Reagensi za citologiju i patologiju Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 1.6.2015. 1.212,30 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 15 - Reagensi za hematologiju i kliničku hemiju Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 2.6.2015. 1.800,00 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 16 - Potrošni dijagnostički materijal za aparat Binet, model FC-700 power DC V;2,5A Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 1.6.2015. 210,00 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 17 - Rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 3.6.2015. 2.063,59 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 18 - Flaster za rane Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 1.6.2015. 39,19 SG 47/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Reagensi i potrošni materijal za biohemijske analizatore Kobas Integra 400 i Kobas C501 ili ekvivalent Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.6.2015. 248.961,66 SG 55/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Reagensi i biohemijski analizator C501 Kobas ili ekvivalent Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.6.2015. 11.459,37 SG 55/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Videoprinter papir za UZV Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 9.7.2015. 3.068,00 SG 57/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Gel za UZV Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 9.7.2015. 990,00 SG 57/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3 - Flasteri Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 9.7.2015. 4.731,12 SG 57/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4 - Zavoj Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 9.7.2015. 1.184,00 SG 57/15
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka alkohola 96% Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 16.7.2015. 8.125,00 SG 63/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4 - Klopidogrel, fil tbl. 75 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.7.2015. 48,54 SG 63/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 9 - Digoksin,ras.za ilj. 0,25mg/2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.7.2015. 816,84 SG 63/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 14 - Linkomicin, ras.za inj. 300mg/ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.7.2015. 122,50 SG 63/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1 - Maske za kiseonik Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 16.7.2015. 194,04 SG 64/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2 - Maske za inhalaciju Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 16.7.2015. 37,00 SG 64/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3 - Test trake za sterilizaciju Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 16.7.2015. 5.500,00 SG 64/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4 - Rukavice gumene nitrilne Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.7.2015. 17.550,00 SG 64/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5 - PVC boce Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 15.7.2015. 900,00 SG 64/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6 - Gaza hidrofilna Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 23.7.2015. 8.832,00 SG 64/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7 - Test trake za testiranje u urinu Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 23.7.2015. 153,00 SG 64/15
Dom zdravlja Banja Luka Održavanja aplikativnog softvera za timove porodične medicine de Medic i Web Medic za 2015. godinu Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 16.6.2015. 39.600,00 SG 66/15