BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Primarna i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita Otvoreni ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo 14.9.2012. 455.354,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluga mjerenja nivoa i analize uticaja elektromagnetnog zračenja na okolinu Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.9.2012. 52.500,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Oglašavanje na zidnom plakatu u Tuzli Otvoreni Informativni centar d.o.o. Banja Luka 31.08.2012. 14.450,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Oglašavanje na zidnom plakatu u Doboju Otvoreni Metromedia d.o.o. Sarajevo 10.09.2012. 13.204,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka sistema za nadzor optičkih kablova Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 26.9.2012. 659.876,65 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka 38 (tridesetosam) komada novih klima uređaja i usluga njihovog transporta, instalacije, podešavanja, testiranja i puštanja u rad na lokacijama postojećih baznih stanica, usluge demontaže postojećih klima uređaja te njihov transport do skladišta BH Telecom-a i izrada projekta izvedenog stanja Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 28.9.2012. 252.727,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1:: Nabavka multifunkcionalnih uređaja Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 24.9.2012. 52.200,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Računari Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2012. 157.500,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Multifunkcijsi uređaji Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 19.9.2012. 13.300,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Mrežna oprema Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2012. 2.506,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo SW/HW upgrade postojećeg WLAN centralnog kontrolera MSC-5500 Colubris Network sa funkcionalnostima Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 28.9.2012. 47.980,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka spliter regleta i splitera za pristupne mreže nove generacije Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 17.10.2012. 836.166,65 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Konsolidacija aplikacija mobilnih servisa Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, ComTrade d.o.o. Ljubljana Sarajevo, Sarajevo, sarajevo, Ljubljana 5.10.2012. 783.200,00 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga prilagodbe HR modula Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 29.10.2012. 312.835,01 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: ScriptLogic Privilege Authority Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.10.2012. 6.986,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Antivirus zaštita za PC računar Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 5.11.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Wowza Media Server Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 14.992,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka servera Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 1.11.2012. 68.657,57 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka prijenosnih računara Otvoreni Emerging Markets Consultans Društvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.11.2012. 102.345,30 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Laptop Tip 1 Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.10.2012. 2.177.600,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Laptop Tip 2 Otvoreni MEGATREND d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.10.2012. 1.289.900,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Štampači Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 25.9.2012. 69.992,12 Službeni glasnik BiH 92/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Slušalice za kontakt centar Otvoreni BCH d.o.o. Sarajevo 6.11.2012. 5.450,00 Službeni glasnik BiH 92/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Oprema i dodatni dijelovi za proširenje agregacijskog i LAN servisnog dijela IP/MPLS mreže izgrađenih od opreme proizvođača Cisco Systems Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 24.10.2012. 7.766.140,46 Službeni glasnik BiH 92/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka LCD monitora sistema BH Telecoma Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.11.2012. 4.150,00 Službeni glasnik BiH 96/12