KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2 - ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 48 (sječa i izrada, lifranje-priprema, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca = 3080 m3 Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Ilidža 26.8.2015. 102.560,00 SG 77/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Nafta i naftni derivati fcco skladište Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 28.10.2015. 316.463,40 SG 89/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2 - Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 28.10.2015. 36.522,50 SG 89/15