JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka ulja i masti u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni LIFE-OIL d.o.o. Jelah Tešanj 19.12.2013. 42.106,42 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izrada Idejnog projekta Proširenje i uređenje deponije šljake i pepela u Podružnici TE Kakanj Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 25.12.2013. 19.227,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Projektovanje, isporuka i ugradnja sistema centralnog podmazivanja pogonskih stanica T5 i T6 za potrebe Podružnice TE Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 18.12.2013. 17.773,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka osovina mlina u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PD Termooprema d.o.o. Srbija 20.12.2013. 30.315,36 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za kracer bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 7.1.2014. 57.584,03 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka reduktora dodavača za blok 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 8.1.2014. 15.792,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka analizatora SO2 za kvalitet zraka u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ISKRA-TUZLA d.o.o. Tuzla 21.1.2014. 40.311,26 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za roto sita bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 27.1.2014. 13.175,49 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za sistem upravljanja 6 kV i 0,4 kV postrojenjima u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 45.899,19 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rotora ventilatora rashladnog tornja bloka 7 u Podružnicu TE Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 31.1.2014. 59.780,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka reduktora i bubnjeva kofičastih bagera za potrebe TE Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 30.1.2014. 23.650,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za cijevni sistem bloka 5 u TE Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 3.2.2014. 149.076,86 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge održavanja buldozera CATERPILLAR D8R u 2014. godini u TE Kakanj Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 30.1.2014. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mjerno-regulacijske opreme u TE Kakanj Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 16.1.2014. 39.604,24 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge na unutrašnjem transportu uglja i šljake, rukovanju i čišćenju postrojenja Pregovarački SJAJ-S d.o.o. Kakanj 4.2.2014. 136.580,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka sitnog (potrošnog) elektromaterijala i materijala za viklovanje u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 27.1.2014. 37.524,90 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa za vodu sa postoljem i elektromotorom- 2 komada Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.2.2014. 28.619,14 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka alata Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.2.2014. 49.547,85 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine 230MW vrtložnim strujama Pregovarački Turbomehanika d.o.o. Kutina Hrvatska 20.1.2014. 10.150,76 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova frekventnih pretvarača ACS800 Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.2.2014. 56.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka sistema video nadzora za uzorkovanje uglja u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 28.1.2014. 41.325,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge korištenja Sportske dvorane Kakanj Pregovarački JP KAKANJ - SPORT d.o.o. Kakanj Kakanj 28.2.2014. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka izolacije na opremi u kotlovnici bloka 5 Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 28.2.2014. 21.920,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka U cijevnog registra posude NTZ5 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 28. 2. 2014. 14.450,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont i revizija pumpi u strojarnici bloka 5-110 MW Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 3.3.2014. 13.898,00 Službeni glasnik BiH 20/14