MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Remont dozatora i dodavača Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 29.2.2012. 61.500,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Angažovanje radne snage na tekućem održavanju na turbinskom postrojenju Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 342.000,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na izradi i zamjeni kanala ugljenog praha Otvoreni Enikon-Mont Zvornik 6.3.2012. 94.880,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Angažovanje radne snage na tekućem održavanju na pakovanju radnih kola mlina Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 19.3.2012. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Angažovanje radne snage na tekućem održavanju na kotlovskom postrojenju Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 19.3.2012. 330.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Angažovanje radne snage na tekućem održavanju cijevnog sistema kotla Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 12.4.2012. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga angažovanja pomoćne rade snage na održavanju čistoće postrojenja - 50.000 ns Otvoreni Bors-preporod d.o.o. Ugljevik 12.4.2012. 247.500,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka legiranih cijevi za remont Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 30.3.2012. 97.370,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka legiranih cijevi i legiranih čelika za tekuće održavanje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 20.3.2012. 11.550,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka crnih čeličnih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 142.110,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka manganskih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 57.500,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka legiranih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 134.780,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka čeličnih profila za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 18.450,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka čeličnih gredica za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 191.360,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka crnih čeličnih limova za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 118.130,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 7: Nabavka čeličnih gredica za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 21.3.2012. 105.940,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Usluge angažovanja mašinske radne snage na remontnom održavanju armature Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 12.4.2012. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Usluga angažovanja mašinske radne snage na remontnom održavanju turbine i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 29.3.2012. 218.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Usluga angažovanja mašinske radne snage na remontnom održavanju transportnih sistema Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 27.3.2012. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Usluga angažovanja radne snage na remontnom održavanju cijevnog sistema Otvoreni IMS industrija montaža d.o.o. Brčko 2.4.2012. 99.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Usluga angažovanja mašinske radne snage na održavanju pomoćnih objekata Otvoreni Bosnamontaža a.d. Prijedor 2.4.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Usluga angažovanja radne snage na remontnom održavanju kotlovske opreme Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 2.4.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Remont ŠPP - Lijevo i Desno Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 28.2.2012. 227.000,00 Službeni glasnik BiH 34/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Sanacija nedostataka na plafonu kotla Otvoreni IMSS TRADE d.o.o. Banja Luka 23.3.2012. 25.850,00 Službeni glasnik BiH 34/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Remont mlinskog postrojenja Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 28.2.2012. 105.400,00 Službeni glasnik BiH 34/12