BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje građana škola borilačkih vještina - Kickboxing centar Bihać Bihać 30.5.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 47/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Elektroenergetska oprema Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 1.7.2013. 223.624,00 Službeni glasnik BiH 53/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno-propagandne usluge za Regionalne promocije RD Bihać Pregovarački JU Kulturni centar Bihać Bihać 3.7.2013. 9.975,00 Službeni glasnik BiH 55/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje Klub ekstremnih sportova Limit Bihać 18.7.2013. 2.475,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje rekreativno biciklistički klub Japod Bihać 18.7.2013. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje Univerzitetsko sportsko društvo Bihać 18.7.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje šahovski klub Bihać Bihać 18.7.2013. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje Kanu kajakaški klub 4K Ključ 18.7.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje građana Aero klub Bihać 18.7.2013. 2.490,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Nogometni klub UNA Kulen Vakuf Bihać 18.7.2013. 3.960,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje Kajak Kanu Klub Una Bihać Bihać 18.7.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje za razvoj internet kulture USK portal.ba Bihać 18.7.2013. 1.490,40 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Obrtnička komora USK-a Bihać 18.7.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje pisaca USK-a Bihać 18.7.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački JU Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje Kult Media Sarajevo 18.7.2013. 1.980,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagadne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Konjički klub Jedinstvo Bihać Bihać 11.7.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Dado Music d.o.o. Bihać 7.8.2013. 7.990,00 Službeni glasnik BiH 64/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Zanatsko - građevinski radovi niskogradnje za Općinu Bihać Otvoreni HC-ING d.o.o. Bihać Bihać 26.8.2013. 65.600,00 Službeni glasnik BiH 68/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Zanatsko - građevinski radovi za opštine: Cazin, Velika Kladuša, Bosanska Krupa i Bužim Otvoreni HC-ING d.o.o. Bihać Bihać 26.8.2013. 78.555,00 Službeni glasnik BiH 68/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 3: Zanatsko - građevinski radovi niskogradnje za opštine: Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Ribnik, Mrkonjić Grad i Jezero Otvoreni HC-ING d.o.o. Bihać Bihać 26.8.2013. 60.378,00 Službeni glasnik BiH 68/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Održavanje i opravka vozila iz proizvodnog programa Škoda za potrebe RD Bihać Pregovarački ŠKODA CENTAR d.o.o. Bihać Bihać 30.8.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Izgradnja građevinskog objekta za smještaj TK opreme Islamovac Otvoreni Graditelj d.o.o. Bihać Bihać 9.9.2013. 31.131,14 Službeni glasnik BiH 71/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Održavanje motornih vozila iz proizvodnog programa Volkswagen za potrebe RD Bihać Pregovarački Berlina d.o.o. Bihać 2.9.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Interventni zahvati za 2013. i 2014. godinu Otvoreni E - Beganović d.o.o. Cazin 11.9.2013. 416.530,70 Službeni glasnik BiH 73/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Materijal za kopiranje i štampanje za fax aparate, kopir aparate i štampanje (toneri, film, kertridž, ribon traka, fotokonduktori) Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 2.12.2013. 42.147,26 Službeni glasnik BiH 98/13