MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Heparin, inf. 25.000 I.J. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 21.10.2015. 243.600,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5 - Epoetin alfa, inj. 2.000 I.J. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 21.10.2015. 503.100,00 SG 85/15
Opća bolnica Tešanj Lot 1 - Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 22.10.2015. 8.825,53 SG 89/15
Opća bolnica Tešanj Lot 2 - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 22.10.2015. 36.119,50 SG 89/15
Opća bolnica Tešanj Lot 3 - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 22.10.2015. 22.139,41 SG 89/15
Opća bolnica Tešanj Lot 7 - Lijekovi koji djeluju na koštano mišićni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 22.10.2015. 10.046,64 SG 89/15
Opća bolnica Tešanj Lot 8 - Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 22.10.2015. 28.202,45 SG 89/15
Opća bolnica Tešanj Lot 10 - Lijekovi koji djeluju na čula,lijekovi za liječenje bolesti oka i uha Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 22.10.2015. 3.291,00 SG 89/15
Opća bolnica Tešanj Lot 6 - Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija-sistemski anti-infektivi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 22.10.2015. 48.616,61 SG 89/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5 - A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem ( kompatibilnost sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS.) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 1.298.500,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7 - Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 593.827,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21 - Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 20% limunske kiseline Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 98.760,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22 - 4% trinatrijev citrat u vodi Sterilni set , otopina za zatvaranje centralno-venskog katetera za dijalizu na osnovu citrata Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 66.000,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 24 - Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ) Pakovanje: 500 ml Fiziološka otopina treba biti pakovana u kolabsibilnim vrećicama ili pvc bocama Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 81.600,00 SG 93/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 1- Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 11.786,10 SG 95/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 2- B-Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 45.413,00 SG 95/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 3- C-Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 20.015,10 SG 95/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 5- H-Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 8.829,50 SG 95/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 6- J-Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija-sistemski antiinfektivi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 26.030,50 SG 95/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 7- M-Lijekovi koji djeluju na koštano mišićni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 2.177,00 SG 95/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 8- N-Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 29.662,40 SG 95/15
JZU Opća bolnica Sanski Most Lot 9- R-Lijekovi koji djeluju na repiratorni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 16.11.2015. 2.780,30 SG 95/15
JU Bolnica Travnik Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 4.12.2015. 51.200,35 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Glukozne otopine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.12.2015. 78.140,20 SG 97/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4- Infuzijske otopine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.12.2015. 30.837,15 SG 97/15

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11