MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a za 30 pacijenata za Bypass operacije i 50 adultnih pacijenata koji su na listi hitnih operacija Pregovarački MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 29.7.2013. 44.218,98 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Medicinska sredstva XI/2012 - Hirurški šivaći materijal za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 10.10.2013. 5.974,60 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Specifični hirurški materijal Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 10.10.2013 5.577,50 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal proizvođača Johnson & Johnson Ethicon za potrebe svih klinika KCUS-a Pregovarački MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 329.884,32 Službeni glasnik BiH 87/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Konac poliglaktin Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.10.2013. 650.160,12 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Konac poliamid monofilament II Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.10.2013. 165.855,62 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Konac polibutilat - poliester Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.10.2013. 73.802,64 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Konac poliester Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.10.2013. 22.134,48 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Konac polipropilen monofilament I Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.10.2013. 161.627,80 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Konac svila Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 31.10.2013. 60.838,60 Službeni glasnik BiH 93/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 29: Flutamid tbl 250 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 46.154,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 31: Anastrazole tbl 1 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 46.794,87 Službeni glasnik BiH 95/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Fenokimetilpencilin film obložene tbl./tbl.1000 000i.j Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 247,80 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Fenokimetilpencilin oralna susp.750000 IJ/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 413,10 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Amoksicilin+Klavulonska kiselina inj. 1,2g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 20.435,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 312,5mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 1.092,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 375mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 182,10 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 625mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 3.500,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl. /film tabl.1000mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 10.490,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Cefazolin inj. 1g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 45.360,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Ceftriakson inj. 1g I.V. Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 24.285,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Meropenem inj. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Meropenem inj. 1g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 50.750,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Sulfametoksazol+Trimetoprim susp. (200+40mg) Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 172,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Miokamicin susp. 175mg/5ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 454,24 Službeni glasnik BiH 103/13