UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Lot 3 - Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.12.2014. 2.665,64 SG 03/15
Dom zdravlja Gračanica Lot 4 - Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 23.12.2014. 732,85 SG 03/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1- Estramustin, kapsule 140 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.1.2015. 47.384,62 SG 10/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 83 - Gentamicin rastvor za injekciju 40 mg/2 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 24.11.2014. 38.809,21 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 100 - Hlorpromazin rastvor za injekciju 50 mg/ 2 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.11.2014. 975,20 SG 20/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43- Alprostadil inj.0,5mg/ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 63.710,40 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 63- Terlipresin inj.1mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 18.484,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 69- Hidrokortizon inj. 500mg/4ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 64.860,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75- Azatioprin tabl. 50mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 3.539,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 96- Metamizol tabl. 500mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 12.000,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 97- Paracetamol inj. 10mg/ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 3.923,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 101- Gabapentin caps. 300mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 563,40 SG 24/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN irinotekan (inf. 40 mg i 100 mg) Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 27.2.2015. 166.627,50 SG 26/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 59 - Gentamicin amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.2.2015. 5.051,28 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 61 - Cefotaxim 1 gr.amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.2.2015. 17.384,61 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 95 - Propofol 10 mg/ml. 20 ml.amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.2.2015. 32.905,98 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 99 - Mebendazol tbl, sirup Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.2.2015. 360,00 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 114 - Phenylephrin 10% sol.p.o. (Neosynephrin) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.2.2015. 2.505,12 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6- Reagens i materijal za detekciju prisutnost Mycobacterium tuberculosis Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.1.2015. 151.888,00 SG 30/15
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 1 - Cefazolin, Ceftriakson i Cefuroksim Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 27.4.2015. 46.010,00 SG 39/15
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 3 - Pantoprazol i Ranitidin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 27.4.2015. 10.385,00 SG 39/15
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 4 - Metronidazol Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 27.4.2015. 9.845,00 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 177 - Fluorescentna in-situ hibridizacija (FISH) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.3.2015. 34.236,00 SG 39/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2- Dalteparin rastvor za injekcije 2500 i.?./0,2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.5.2015. 16.185,00 SG 43/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 13- Ibuprofen sirup 100mg/5ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.5.2015. 12,49 SG 43/15