Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 16: Paklitaksel Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 4.224,36 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 17: Kalcijumfolinat Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 29.333,33 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 26: Faslodex Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 31.069,74 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 28: Leuprorelin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 12.870,60 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 11: Pamidronat Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 4.716,24 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 13: Gemcitabin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 7.396,58 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 14: Epirubicin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 7.628,21 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 16: Paklitaksel Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 4.224,36 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 17: Kalcijumfolinat Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 29.333,33 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 26: Faslodex Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 31.069,74 Službeni glasnik BiH 65/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 28: Leuprorelin Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 25.2.2014. 12.870,60 Službeni glasnik BiH 65/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 124: Emulzije masti 10 % 500ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 952,89 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 125: Emulzije masti 20 % 500 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 2.286,92 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 126: Emulzije masti 20% 250ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 3.112,76 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 127: Otopina aminokiselina 5% 500 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 16.845,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 134: Glukoza 11% + vamin 18 + intralipid 20% 1440ml./1000 ckal Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 13.975,61 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 189: Esmolol 100 mg.amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 3.520,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 305: Tobramicin 300mg/4ml otopina za atomizator (56 spremnika s 4 ml) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 9.065,39 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 313: Piperacilin +Tazobactam 4 gr. +500 mg.amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 4.447,57 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 323: Amphotericin B 50 mg. amp., B 100 mg. amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 39.584,06 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 401: Dinatrium pamidronat 15 mg.amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 4.694,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 520: Kofein cutrat 60 mg/3ml amp. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 5.433,31 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 532: Poraktant alfa 120mg.1,5 ml. susp. za enterotrahealnu primjenu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 4.11.2013. 5.373,06 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 37,30 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 10: Nabava lijekova Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.4.2014. 60,42 Službeni glasnik BiH 68/14

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11