BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Brod Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za aparat NIKO KARD Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.9.2014. 11.081,54 Službeni glasnik BiH 75/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 1: Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.9.2014. 13.765,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Testovi za Vidas Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.9.2014. 17.521,97 Službeni glasnik BiH 79/14
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2: Gotove hranjive bakteriološke podloge Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.9.2014. 60.140,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4: Testovi virusologija Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.9.2014. 129.730,73 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 6: Testovi serologija i dijagnostički testovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.9.2014. 6.058,52 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 11: Serumi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.9.2014. 6.660,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Nabava frižidera za čuvanje krvi Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.10.2014. 6100,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za Biosen C Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.10.2014. 10.602,72 Službeni glasnik BiH 89/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 1: Kese za krv i vakutajneri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 102.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 2: Kese za krv i vakutajneri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 71.823,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 3: Kese za krv i vakutajneri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 59.550,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 4: Kese za krv, četverostruke i vakutajneri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 17.610,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 5: Kese za krv, četverostruke i vakutajneri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 24.076,80 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 6: Kese za krv, jednostruke i vakutajneri Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 4.444,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 7: FILTERI ZA DELEUKOCITOVANJE ERITROCITA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 8: FILTERI ZA DELEUKOCITOVANJE TROMBOCITA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 47.000,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Lot 9: TRANSFER KESE Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.11.2014. 1.422,00 Službeni glasnik BiH 91/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Reagensi, kontrolni i kalibracioni materijal za automatski imunohemijski analizator VC PC VIDAS, proizvođača BIOME' RIEUX Francuska Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.11.2014. 141.533,89 Službeni glasnik BiH 91/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Reagensi, kontrolni i kalibracioni materijal za hematološki analizator XT1800i, 5diff brojač krvnih slika, proizvođača Sysmex Japan Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.11.2014. 25.777,99 Službeni glasnik BiH 91/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 9: Poluautomatski čitač traka za urin Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 13.11.2014. 2.694,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 10: Centrifuga Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 13.11.2014. 6.161,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Nabavka reagensa za hematološki brojač Sysmex XN1000 za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 1.12.2014. 134.979,77 Službeni glasnik BiH 96/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskog potrošnog materijala Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 4.11.2014. 80.341,88 Službeni glasnik BiH 101/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3- Reagensi za NYCOCARD READER II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 2.346,00 SG 10/15