Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 276: Deksametazon tabl. 0,5mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 3.780,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 277: Metilprednizolon acetat inj. 40mg/ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 5.006,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 281: Metilprednizolon sukcinat inj. 500mg/8ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 80.740,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 292: Levotiroksin tabl. 0,1mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 925,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Velika Kladuša Lot 1: Nabavka sanitetsko-gumirano plastičnog materijala Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.10.2012. 17.842,74 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 4: Reagensi za aparat OrpheeMythic Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.10.2012. 15.164,76 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Prijedor Potrošni stomatološki materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.10.2012. 72.331,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Gračanica Lot 3: Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.11.2012. 2.774,24 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Dezinfekciona sredstva - Tenzidi, alantoin, natrijum laktat, undecilenska i laurinska kiselina Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 3.596,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Dezinfekciona sredstva - Natrij lauret sulfat, lauril glukozid Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 2.568,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Dezinfekciona sredstva - 70% izopropanol, 0,1%butandiol Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 1.826,60 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 23: Dezinfekciona sredstva - Aldehid janterne kiseline, dimetoksitetrahidro hurana Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 1.734,60 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 24: Dezinfekciona sredstva - Glutaraldehid formacetate Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 820,80 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 26: Dezinfekciona sredstva - N-dodecylpropan-1,3 diamin Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.10.2012. 2.164,70 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 41: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat HPLC Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 18.674,33 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 71: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - ŠPRICE - 20 ml (graduisane po 1 ml, ukupne zapremine 23 ml sa oznakama brojeva 5,10,15,20) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 1.040,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 72: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - ŠPRICE - 10 ml (graduisane po 0.5 ml, ukupne zapremine 12 ml sa oznakama brojeva 2,4,6,8,10) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 1.380,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 73: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - ŠPRICE - 5 ml (graduisane po 0.2 ml, ukupne zapremine 5,6 ml sa oznakama brojeva 1,2,3,4,5) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 294,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 74: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - ŠPRICE - 2 ml (graduisane po 0.1 ml, sa oznakama brojeva 1 i 2, ukupne zapremine 2.5 ml) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 525,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 75: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - IGLE promjera 0.9 x 40 mm Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 76: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - IGLE promjera 1.2 x 40 mm Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 600,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 107: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Sterilne graduisane epruvete, plastične, konusne, sa zapušačem, pojedinačno pakovane, 12 ml zapremine, od prozirne plastike ? 17/105 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 108: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat TDX Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 9.850,60 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 113: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Trake za urin sa 2 parametra Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 448,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 115: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagens za Cu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 07.11.2012. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 92/12

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12