HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka 500.000 kg niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za potrebe TE Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 25.2.2015. 560.000,00 SG 28/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1 - Nabavka i isporuka goriva (Euro Dizel Bas En 590 Euro - V i Premium Bezolovni benzin 95 Bas En 228) za putničke automobile Porezne uprave Federacije BiH u 2015.godini - Središnji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 19.3.2015. 53.091,01 SG 28/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2 - Nabavka i isporuka goriva (Euro Dizel Bas En 590 Euro - V i Premium Bezolovni benzin 95 Bas En 228) za putničke automobile Porezne uprave Federacije BiH u 2015.godini - Kantonalni porezni ured Zenica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 19.3.2015. 19.266,63 SG 28/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 3 - Nabavka i isporuka goriva (Euro Dizel Bas En 590 Euro - V i Premium Bezolovni benzin 95 Bas En 228) za putničke automobile Porezne uprave Federacije BiH u 2015.godini - Kantonalni porezni ured Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 19.3.2015. 9.859,76 SG 28/15
Dom zdravlja Živinice Nabavka goriva (dizel i benzin) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 26.3.2015. 35.300,00 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Dizel gorivo EN 590 Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 26.3.2015. 78.456,00 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka goriva za PJ Zavidovići ED Zenica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 27.2.2015. 56.400,00 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka goriva za PJ Kakanj ED Zenica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 20.3.2015. 51.700,00 SG 30/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Nabavka pogonskog goriva eurodizel za potrebe preduzeća. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 11.3.2015. 111.200,00 SG 32/15
Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica Nabavka dizel goriva (Euro 5) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.4.2015. 160.000,00 SG 34/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 3- Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Žepče Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 20.4.2015. 23.262,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 EURO 5 (do 474.315 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 23.4.2015. 681.353,49 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Nabavka i isporuka EURO dizela EN 590 euro 5 u količini od 200.000 litara, do okončanja postupka centralizirane nabavke. Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 5.5.2015. 288.000,00 SG 39/15
Centralna banka BiH Gorivo i potrošni materijal za vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 27.4.2015. 101.073,47 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka lož ulja srednje - niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za TE Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 12.5.2015. 599.000,00 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 2- Nabavka goriva za centralno grijanje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 20.5.2015. 32.960,41 SG 43/15
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 15.5.2015. 84.898,00 SG 43/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka goriva PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228 - 4.000 l DIZEL BAS EN 590 - 75.000 l Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 1.6.2015. 115.141,00 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka pogonskog goriva putem benziskih pumpi za vozila Direkcije JP EP BiH d.d. Sarajevo Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Ilidža 29.5.2015. 101.059,20 SG 47/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2 - Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 26.2.2015. 34.188,03 SG 47/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 12.6.2015. 193.676,44 SG 49/15
JP Regionalna deponija DEP-OT Banja Luka Lot 1 - Nabavka goriva za radne mašine-euro dizel 5 u poslovnoj 2015. godini Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 29.6.2015. 158.290,00 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590, EURO 5, prema četveromjesečnim potrebama (do 948.630 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 23.6.2015. 1.443.215,33 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Dizel gorivo EN 590 Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 24.6.2015. 91.278,00 SG 53/15
Uprava civilne zaštite FBiH Lot 1 - Nabavka dizel goriva za potrebe vozila Federalne uprave civilne zašte Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 13.7.2015. 1.147.160,00 SG 57/15