Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Rekonstrukcija mosta na putu Maoča-Gornja Maoča Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 7.12.2010. 95.494,46 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Sanacija šteta na putevima nastalih usljed poplava u naseljima Vučilovac, Krepšić, Drenava i Gornja Laništa Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 7.12.2010. 70.100,55 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Sanacija šteta na putevima nastalih usljed poplava u naseljima Grbavica, ulice Poljaci i Jagodnjak Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 7.12.2010. 48.256,65 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Sanacija šteta na putevima nastalih usljed poplava u MZ Brka i MZ Palanka Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 7.12.2010. 12.085,16 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Sanacija šteta nastalih usljed poplava na putu Maoča-Gornja Maoča Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 7.12.2010. 20.347,24 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Sanacija šteta nastalih usljed poplava na putu Gornji Zovik-Guvno Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 7.12.2010. 1.053,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Sanacija šteta nastalih usljed poplava na putu Guvno-Koreja Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 7.12.2010. 608,40 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Sanacija šteta nastalih usljed poplava na putu Gornji Rahić-Štrepci Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 7.12.2010. 1.490,11 Službeni glasnik BiH 3/11
Vlada Brčko distrikta Nastavak radova na izgradnji fudbalskog igrališta u MZ Gornji Rahić Pregovarački GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 14.1.2011. 34.989,14 Službeni glasnik BiH 5/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Izgradnja javne rasvjete u MZ Begovača - ulica Ćamila Sijarića (prilaz prema fudbaskom stadionu) - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 14.3.2011. 3.327,95 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izgradnja javne rasvjete u MZ Bijela - zaseok Bojići - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 14.3.2011. 628,99 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Izgradnja javne rasvjete u MZ Bijela - zaseok Rarićevi - Brčko BiH Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 14.3.2011. 2.022,93 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Izgradnja javne rasvjete u MZ Bijela - zaseok Udovčići - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 14.3.2011. 4.095,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Izgradnja javne rasvjete zaseoka Breščanovići u MZ Donja Skakava - Brčko BiH Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 24.5.2011. 1.607,58 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Izgradnja javne rasvjete zaseoka Markičići u MZ Donja Skakava - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 24.5.2011. 4.937,40 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Izgradnja javne rasvjete u MZ Dizdarusa - ulica Derviša Sušića (nastavak prema Omladinskoj) - Brčko BiH Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 24.5.2011. 3.265,47 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Izgradnja javne rasvjete u MZ Dizdaruša - zaseok Hadžajlići - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 24.5.2011. 4.212,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Izgradnja javne rasvjete u MZ Dubrave - zaseok Bilići - Brčko BiH Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 16.6.2011. 1.785,42 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Izgradnja javne rasvjete u MZ G. Zovik - dio naselja Bunarić prema Babićima - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 16.6.2011. 1.959,22 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Izgradnja javne rasvjete u MZ G. Zovik - dio naselja Bunarić prema repetitoru - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 16.6.2011. 2.530,59 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Izgradnja javne rasvjete u MZ G. Zovik - dio naselja od Jerkovog dućana do kuće Stjepana Andrića - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 19.7.2011. 2.320,58 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Izgradnja javne rasvjete u MZ G. Zovik - dio naselja od Kišeljaka kraj lipa do Bunarića - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 10.6.2011. 2.050,54 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 14: Izgradnja javne rasvjete u MZ G. Zovik - dio naselja od Nikića mosta prema Antićima - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 10.6.2011. 914,53 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 15: Izgradnja javne rasvjete u MZ G. Zovik - dio naselja od Curine kuće prema Marićima - Brčko BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 23.5.2011. 4.293,32 Službeni glasnik BiH 7/11
Vlada Brčko distrikta Lot 16: Izgradnja javne rasvjete u MZ G. Zovik - dio naselja od Kapele prema Peškirima - Brko Distrikt BiH Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 23.6.2011. 2.651,45 Službeni glasnik BiH 7/11