Dom zdravlja Žepče

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče Lot 1: Usluge servisiranja medicinske opreme Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 23.12.2010. 70,20 Službeni glasnik BiH 3/11
Dom zdravlja Žepče Lot 2: Usluge servisiranja medicinske opreme Otvoreni MES d.o.o. Zenica 23.12.2010. 70,20 Službeni glasnik BiH 3/11
Dom zdravlja Žepče Lot 3: Usluge servisiranja medicinske opreme Otvoreni SANITARIA DENTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.12.2010. 35,10 Službeni glasnik BiH 3/11
Dom zdravlja Žepče Lot 1: Stomatološka stolica Konkurentski SANITARIA DENTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.2.2011. 46.332,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Dom zdravlja Žepče Lot 2: Jednokanalni koagulometar Konkurentski BROMA BEL d.o.o. Laktaši 31.1.2011. 2.073,81 Službeni glasnik BiH 7/11
Dom zdravlja Žepče Sanitetski i zavojni materijal Otvoreni PHARMACON d.o.o., ZEFARM d.o.o., KRAJINALIJEK a.d., GLOBEX d.o.o., ARI MEDIKAL d.o.o. Žepče, Zenica, Banja Luka, Zenica, Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Žepče Laboratorijski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o., ENA d.o.o., SEMIKEM d.o.o. Zenica, Sarajevo, Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Žepče RTG filmovi i hemikalije za razvijanje filmova Otvoreni Derby trade d.o.o., MEDITRADE 96 d.o.o., ARI MEDIKAL d.o.o. Brčko, Sarajevo, Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Žepče Lot 1: Dijagnostički reagensi za biohemijski aparat ELLIPSE Konkurentski ENA d.o.o. Sarajevo 15.4.2011. 7.304,31 Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Žepče Lot 4: Reuma testovi Konkurentski ENA d.o.o. Sarajevo 15.4.2011. 730,08 Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Žepče Lot 1: Zubni i zubotehnički materijal Konkurentski SANITARIA DENTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.6.2011. 58.177,27 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Žepče Lot 5: Kancelarijski materijal Konkurentski Proton d.o.o. Žepče 16.6.2011. 3.046,69 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Žepče Lot 11: Usluge servisiranja i održavanja vozila Konkurentski GUMIK d.o.o. Žepče 16.6.2011. Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Žepče Lot 12: Osiguranje imovine Konkurentski Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 1.7.2011. 6.300,00 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Žepče Lot 13: Osiguranje vozila Konkurentski Sarajevo - osiguranje d.d. Zenica 1.7.2011. 2.234,55 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Žepče Lot 1: Štampani zdravstveni obrasci i blokovi Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 10.6.2011. 11.270,72 Službeni glasnik BiH 61/11
Dom zdravlja Žepče Sanitetsko vozilo Konkurentski ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 7.6.2011. 56.229,03 Službeni glasnik BiH 63/11
Dom zdravlja Žepče Ampulirani lijekovi, infuzije i ostali oblici lijekova Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 22.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Ampulirani lijekovi, infuzije i ostali oblici lijekova Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Ampulirani lijekovi, infuzije i ostali oblici lijekova Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 22.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Ampulirani lijekovi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Ampulirani lijekovi Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 22.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Lot 2: Hrana za stacionar Konkurentski MARIĆ-ŽEPČE d.o.o. Žepče 2.893,15 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Lot 3: Sredstva i pribor za higijenu Konkurentski MARIĆ-ŽEPČE d.o.o. Žepče 1.216,75 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Žepče Lot 4: Termopapiri za medicinske aparate Konkurentski Derby trade d.o.o. Brčko Službeni glasnik BiH 68/11