Klinička bolnica Mostar i Melcom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava potrošnog materijala za programibilni sustav za potrebe operacijske sale za neurokirurgiju Konkurentski Melcom d.o.o. Mostar 12.10.2011. 37.811,94 Službeni glasnik BiH 7/11
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Nabava arterijskih kanila za potrebe operacijske sale za kardiokirurgju Konkurentski Melcom d.o.o. Mostar 12.10.2011. 27.438,49 Službeni glasnik BiH 7/11
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Nabava katetera za potrebe invazivne radiologije Konkurentski Melcom d.o.o. Mostar 12.10.2011. 55.615,31 Službeni glasnik BiH 7/11
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava reagensa za AR CHI TECT imuno biokemijski aparat ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 18.5.2011. 1.105.605,62 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava reagensa za AXSYM aparatu ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 18.5.2011. 63.148,39 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Nabava reagensa za UNICAP 100 aparatu ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 18.5.2011. 87.532,96 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 8: Nabava materijala za aparat ARCHITET/AXSYM ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za transfuziologiju Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 18.5.2011. 584.948,69 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 10: Reagencije za DIAHEM/DIAMED aparate ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za transfuziologiju Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 18.5.2011. 456.290,51 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Dijagnostički kateter Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 120.617,41 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Guiding kateteri Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 224.255,47 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Arterijske i venske uvodnice Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 44.594,80 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Dijagnostičke žice Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 40.365,98 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Dijagnostičke žice hidrofilne Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 11.210,50 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 9: Koronarni balon predilatacijski od Duralyna Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 41.647,44 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 10: Koronarni balon postdilatacijski od Duralyna Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.3.2011. 44.851,09 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 11: Koronarni PTCA balon od Polyammide Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 210.119,36 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 12: Koronarni baloni od Polyammide materijala Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 35.019,89 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 14: Koronarni stent CoCr leg L605 (carbofilm) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 390.221,68 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 15: Koronarni stent CrCo L605 (hypotube dizajn) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 42.384,28 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 16: Koronarni stent S.S. 316LVM (hypotube dizajn) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 56.698,88 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 18: DES koronarni stent sa Tacrolimus Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 45.025,58 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 19: Stent sa rapamicinom Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 176.200,72 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 20: Stent sa biolimus-om Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 45.025,58 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 23: Intrakoronarni stentovi sa aktivnim coatingom Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 86.498,54 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 25: Interventne PTCA žice sa ravnim vrhovima intermedia Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 67.276,64 Službeni glasnik BiH 57/11