Opština Brod

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Brod Lot 1: Isporuka i ugradnja bravarskih pozicija Otvoreni Exta-R d.o.o. Derventa 1.11.2011. 276.368,55 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Brod Lot 2: Isporuka i ugradnja elektroinstalacija Otvoreni Graditelj a.d. za inžinjering Teslić Teslić 1.11.2011. 60.782,70 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Brod II Faza izgradnje objekta gradske tržnice u Brodu Izrada dijela unutarnjeg uređenja (asfaltiranje puteva za snabdijevanje unutar objekta) Otvoreni GP Niskogradnja a.d. Teslić 31.10.2011. 107.800,44 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Brod Usluge na održavanju i ručnom čišćenju javnih površina (ulica i trotoara) sa odlaganjem u pripadajuće kontejnere Usluga odvoza komunalnog otpada iz kontejnera uz zgradu Opštine Brod na odlagalište otpada Kolibarski put Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 31.1.2012. 27.500,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Opština Brod Naplata korištenja parking prostora za parkirano vozilo (sa cijenom utvrđenom Odlukom o komunalnim taksama) od strane vršioca usluge , uplata u budžet opštine ukupno naplaćenog prihoda i isplata dijela naplaćenog prihoda vršiocu prema ugovorenim uslovima Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 12.1.2012. 46.153,85 Službeni glasnik BiH 19/12
Opština Brod Usluge hortikulture na području grada (održavanje postojećih i sadnja novih nasada) Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 16.3.2012. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 25/12
Opština Brod Pružanje usluga medijske prezentacije Opštine Brod, emitovanje priloga na satelitskom kanalu radi upoznavanja dijaspore o aktivnostima opštine, praćenje rada SO, načelnika opštine, administrativne službe, informisanje o aktivnostima lokalne zajednice, privrednih, kulturnih, sportskih i ostalih institucija Pregovarački RTV BN d.o.o. Bijeljina Bijeljina 17.4.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Opština Brod Nabavka hemijskih preparata za prečišćavanje vode u bazenima u objektu Sportsko rekreativnog centra u Brodu Pregovarački LUMINO d.o.o. Banja Luka 25.5.2012. 14.147,09 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Brod Izrada, isporuka i montaža šezdeset štandova u objektu gradske tržnice u Brodu Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 27.6.2012. 110.382,15 Službeni glasnik BiH 56/12
Opština Brod Korištenje i naplata korištenja parking prostora Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 23.1.2013. 69.017,09 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Brod Održavanje i čišćenje javnih površina za 2013. godinu Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 24.1.2013. 27.350,42 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Brod Komunalne usluge Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 12.3.2013. 59.734,67 Službeni glasnik BiH 28/13
Opština Brod Naplata naknade i održavanje stajališta za teretna motorna vozila koja prelaze državnu granicu u Brodu (o2-370-6/13) Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 14.5.2013. 47.863,26 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Komunalne usluge: krčenje, čišćenje i ozelenjavanje prelaza (na površini od 8.500 m2) Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 15.5.2013. 12.861,11 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Organizacija praćenja i nadzora nad radom čuvarske službe, 24 časa dnevno, uz garanciju sigurnosti imovine. Vrijednost na mjesečnom nivou je 1.500,00KM za oba objekta Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 30.4.2013. 14.102,56 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Usluga održavanja kulturno historijskih spomenika NOR-a i Otadžbinskog rata na području opštine Brod u 2013. godini Pregovarački Borac-Brod d.o.o. Brod Brod 30.4.2013. 8.769,23 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Brod Lot 1: Radovi na nasipanju lokalnih puteva u opštini Brod-istok Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 15.5.2013. 60.946,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Opština Brod Lot 2: Radovi na nasipanju lokalnih puteva u opštini Brod-zapad Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 15.5.2013. 62.928,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Opština Brod Lot 3: Radovi na sanaciji udarnih rupa na asfaltnom kolovozu Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 15.5.2013. 45.377,50 Službeni glasnik BiH 44/13
Opština Brod 02-404-2/13 - Uvođenje protivgradne zaštite na teritoriji opštine Brod Pregovarački JP PROTIVGRADNA PREVENTIVA A.D. Gradiška 30.5.2013. 24.774,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Opština Brod Kreditno zaduženje Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 29.8.2013. 1.202.152,56 Službeni glasnik BiH 75/13
Opština Brod Održavanje javnog gradskog zelenila na području grada do kraja 2013.godine Pregovarački KP Komunalac a.d. Brod Brod 4.10.2013. 8.444,45 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Brod Lot 1: Nastavak obnove društvenog doma u MZ Kolibe Donje Otvoreni Univerzal BS d.o.o. Banja Luka 11.10.2013 33.487,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Brod Lot 2: Sanacija dijela društvenog doma u MZ Sijekovac Otvoreni PROGRES GRADNJA d.o.o. Banja Luka 11.10.2013. 14.990,30 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Brod Lot 3: Radovi na sanaciji doma kulture u naselju Liješće Otvoreni Gratod d.o.o. Banjaluka Banja Luka 18.10.2013. 34.191,30 Službeni glasnik BiH 83/13