JP Komunalno Brčko d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka mašina za rad Otvoreni STIHL sp Brčko Brčko 4.5.2011. 28.868,49 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 68,20 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 57,25 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 78,08 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni EMS-BRČKO d.o.o. Brčko 3.10.2011. 163,35 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 3.10.2011. 206,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6: Nabavka brojila za mjerenje utroška električne energije- 6 lotova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 3.10.2011. 261,40 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Kablovski pribor Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Kablovi i užad Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Stubovi i oprema za stubove Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Postolja, osigurači, spojna oprema Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 5: Sitni materijal Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6: Materijal za javnu rasvjetu Otvoreni EMS-BRČKO d.o.o. Brčko 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 7: NN ormari Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka električne energije za period 01.01-31.12.2012. Pregovarački Elektroprivreda RS Trebinje 29.12.2011. 21.000.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Soli za posipanje puteva Otvoreni PAG 91 d.o.o. Hrvatska 21.12.2011. 295.545,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Kameni agregat za posipanje puteva Otvoreni INGRAM d.d. Srebrenik 8.11.2011. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanje elektroenergetskim objektima Otvoreni Grupa ponuđača: Kaldera d.o.o., Laktaši; Siemens d.o.o. Banja Luka, Siemens AG, Oesterraich Wien, Austrija, Telvent DMS d.o.o. Novi Sad Laktaši, Banja Luka, Austrija, Novi Sad 28.12.2011. 1.616.365,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka opreme i hemikalija za labaratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 26.1.2012. 81.730,61 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka usluga održavanja softvera za praćenje vozila GPS-om Otvoreni Gls inženjering d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 7.668,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Softver za arhiviranje Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o., ORKA d.o.o. Brčko, Sarajevo 3.2.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova za Novu fabriku vode (elektromaterijal) Otvoreni EMT elektro inžinjering d.o.o. Brčko 13.1.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova dizel-električnog agregata SDMO X1100K za Novu fabriku vode Otvoreni Mep d.o.o. Hrvatska 30.12.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 8: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova PLC/SCADA Siemens za Novu fabriku vode Otvoreni Alfa-Elektro d.o.o. Doboj 25.1.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 9: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova pneumatskih ventila Ebro za Novu fabriku vode Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 13.1.2012. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12