JP NIO Službeni list BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP NIO Službeni list BiH Opremanje kancelarijskog prostora - nabavka zavjesa sa uslugom prevoza, unošenja i montaže Otvoreni GRACIA d.o.o. Tuzla Tuzla 18.1.2011. 36.072,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka noža za rezanje papira Otvoreni CONVERT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.2.2011. 18.720,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka Mikroprocesorske adresabilne centrale za potpunu kontrolu sistema stabilnog gašenja požara -FM 200 Otvoreni SUPERNOVA d.o.o. Zavidovići 30.3.2011. 50.269,24 Službeni glasnik BiH 39/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka službenog dostavnog vozila za potrebe JP NIO Službeni list BiH Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 30.3.2011. 29.555,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka računarske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.8.2011. 51.365,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka i ugradnja stabilnog agregata Otvoreni KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gračanica 15.7.2011. 79.352,96 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 17.640,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 2.150,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Osiguranje vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 4.445,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Osiguranje imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 19.742,10 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 5.10.2011. 2,13 Službeni glasnik BiH 84/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge snabdijevanja gasom za potrebe JP NIO Službeni list BiH Pregovarački KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo 10.1.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge odvoza otpada Pregovarački JKP Rad Sarajevo 9.1.2012. 323,80 Službeni glasnik BiH 5/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge slanja poštanskih pošiljki za potrebe JP NIO Službeni list BiH Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP NIO Službeni list BiH Usluga štampanja Službenog glasnika BiH i Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori za 2012. godinu Otvoreni GIK OKO d.d. Sarajevo Sarajevo 15.3.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Usluga štampanja Službenih novina Federacije BiH za 2012. godinu Otvoreni GIK OKO d.d. Sarajevo Sarajevo 15.3.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 3: Usluga štampanja Službenih novina Kantona Sarajevo za 2012. godinu Otvoreni GIK OKO d.d. Sarajevo Sarajevo 15.3.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge održavanja hardverskih komponenti na kojima je instalirano programsko rješenje GO PROCURE Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 5.3.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge grijanja Pregovarački KJKP TOPLANE-SARAJEVO d.o.o. Sarajevo 23.1.2012. 5,31 Službeni glasnik BiH 34/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 15.2.2012. 3.066,36 Službeni glasnik BiH 34/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Usluga otpreme Službenog glasnika BiH i Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori za 2012. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.1.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 2: Usluga otpreme Službenih novina Federacije BiH za 2012. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.1.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Usluga adresiranja Službenog glasnika BiH i Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori za 2012. godinu.3.500-5.500 komada po jednom broju glasila Otvoreni MHS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.6.2012. 78.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 2: Usluga adresiranja Službenih novina Federacije BiH za 2012. godinu Otvoreni MHS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.6.2012. 52.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Osiguranje imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 19.607,10 Službeni glasnik BiH 83/12