Granična policija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Granična policija BiH Lot 1: Desktop računari 50 kom.; Rack mount server 4 kom.; Laptop računari 10 kom.; Notebook 5 kom. Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 14.9.2010. 126.840,56 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 2: Printeri A4 laser tehnologija+ USB kabel 40 kom Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 17.9.2010. 6.079,19 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 5: Monitori LCD 19 5 kom.; Monitori LCD 23 5 kom.; UPS 5 kom. Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 21.9.2010. 5.600,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 1: Čitači dokumenata Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 26.10.2010. 114.192,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 3: Mobilni PC sa čitačem dokumenata Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 22.10.2010. 18.418,37 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 6: Kombinovano povećalo - lupa sa UV svjetlom Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 29.9.2010. 68.445,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 7: Stereo mikroskop za pregled dokumenata sa izvorom hladnog svjetla Otvoreni EURO LAB Bijeljina 8.10.2010. 29.225,98 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 1: Tekst pločice za Reiner pečat Otvoreni EUROFER d.o.o. Tuzla 8.10.2010. 33.658,56 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 2: Reiner pečat Otvoreni REPRO-GRAV d.o.o. Hrvatska 18.10.2010. 36.377,44 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Oprema za provođenje policijskih istraga i provođenje posebnih istražnih mjera i radnji Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 22.11.2010. 67.292,22 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Motorna vozila-limuzine Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 27.10.2010. 256.410,11 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 1: Ručne termovizijske kamere 5 kom. Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 5.10.2010. 67.350,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 2: Termovizijske stanice sa autonomnim napajanjem 5 kom Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 5.10.2010. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 3: Monitori u koferu 5 kom. Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 29.9.2010. 7.500,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 4: Mikrofoni za specijalno vozilo 3 kom. Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 29.9.2010. 1.260,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 6: Senzorska oprema Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 5.10.2010. 114.310,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 7: Uređaj za bežičnu komunikaciju sa ručnom termovizijskom kamerom TvK ISS T-iV HR 1 kom. Otvoreni Dat-con d.o.o. Sarajevo 5.10.2010. 28.000,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Dijelovi uniformi-košulja 3.000 komada Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 21.12.2010. 199.192,50 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Nabavka automobila-limuzina Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 18.10.2010. 299.999,83 Službeni glasnik BiH 25/11
Granična policija BiH Lot 1: Obavezno osiguranje motornih vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 17.1.2011. 109.609,68 Službeni glasnik BiH 25/11
Granična policija BiH Lot 2: Kasko osiguranje motornih vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 17.1.2011. 102.576,90 Službeni glasnik BiH 25/11
Granična policija BiH Lot 3: Osiguranje objekata Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 17.1.2011. 4.245,50 Službeni glasnik BiH 25/11
Granična policija BiH Lot 2: Kancelarijski materijal Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 21.11.2011. 76.812,78 Službeni glasnik BiH 98/11
Granična policija BiH Lot 3: Zastave BiH Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 22.11.2011. 26.328,90 Službeni glasnik BiH 98/11
Granična policija BiH Lot 6: Reciklirani toneri Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 38.196,99 Službeni glasnik BiH 98/11