MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.3.2011. 13.473,40 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 8: Sanitetski materijal Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.3.2011. 14.555,16 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 9: Supstance i ostalo Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.3.2011. 48.797,88 Službeni glasnik BiH 20/11
Dom zdravlja Izudin Mulabećirović Izo Tešanj Ampulirani lijekovi sa esencijalne liste i ostali lijekovi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.3.2011. 49.219,32 Službeni glasnik BiH 20/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 3: Lijekovi s učinkom na kardiovaskularni sustav Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 3.3.2011. 9.328,60 Službeni glasnik BiH 22/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 8: Lijekovi s učinkom na živčani sustav Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 3.3.2011. 36.255,69 Službeni glasnik BiH 22/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 11: Nadomjestak za plazmu i frakcija proteina plazme Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 3.3.2011. 13.023,50 Službeni glasnik BiH 22/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 2: Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organa Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.8.2011. 1.279,67 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 7: Lijekovi za liječenja sistemskih infekcija, sistemski anti-infektivi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.8.2011. 7.364,70 Službeni glasnik BiH 76/11
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka ampuliranih lijekova Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2011. 176.189,54 Službeni glasnik BiH 84/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Nabavka lijekova koji djeluju na krv i krvotvorne organe B Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 19.8.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Glukoza 5% + Na Cl 0,9% 500 ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.12.2011. 15.256,41 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 20: Metronidazol 500 mg.amp. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.12.2011. 67.692,30 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 61: Melfalan 50 mg.amp. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.12.2011. 1.181,28 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 65: Baclofen 25 mg.tbl. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.12.2011. 4.102,56 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 16.621,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 45.980,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 16.720,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 22.320,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 9.106,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 59: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 2.066.832,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 62: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.01.2012. 4.216.860,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.2.2012. 219.532,91 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Lijekovi za liječenje sisemskih infekcija Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.2.2012. 17.717,87 Službeni glasnik BiH 23/12

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11