UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Peginterferon alfa 2b Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 9.2.2011. 839.609,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijeka: INN - Infliximab, REMICADE Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2011. 719.522,80 Službeni glasnik BiH 25/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka dijagnostičkog i potrošnog materijala proizvođača Cellestis za Thermocult incubator proizvođača Selzer za potrebe OJ Klinička imunologija i OJ Klinika za plućne boelsti i tuberkulozu KCUS-a. Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 17.3.2011. 150.568,80 Službeni glasnik BiH 27/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci citostatika Temozolamid Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 14.4.2011. 428.674,80 Službeni glasnik BiH 34/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lijek INN- Infliximab, REMICADE Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 17.10.2011. 588.238,63 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: Nitrofurantoin 50 mg.tbl. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.12.2011. 1.692,30 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 59: Metotrexat 50 mg. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.12.2011. 1.499,14 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla LOT 76: Atropin-sulfat 1% sol.p.o. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 13.12.2011. 723,07 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 49.959,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 23: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 172.330,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 29: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 13.095,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 30: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 167.273,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 31: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 208.405,20 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 34: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 234.748,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 41: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 24.080,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 67: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 17.01.2012. 897.796,80 Službeni glasnik BiH 21/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Metotrexat Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.3.2012. 723,93 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Epirubicin Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.3.2012. 5.469,23 Službeni glasnik BiH 29/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75: Biperiden tabl. 2mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 5.4.2012. 176,64 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 147: Paroksetin film tabl. 30mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 5.4.2012. 109,82 Službeni glasnik BiH 45/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.4.2012. 4.217,27 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.4.2012. 1.914,57 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Nabavka lijekova - anestetika Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.4.2012. 355,72 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Acenokumarol tabl. 4mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 14.6.2012. 1.654,80 Službeni glasnik BiH 48/12