Zvornikputevi a.d. Zvornik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otkopavanje otkrivke u podini I krovnog i Glavnog ugljenog sloja na PK Dubrave u količini od 260.000 m3 č.m. Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 23.2.2011. 366.366,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Opština Srebrenik Lot 3: Sanacija puta od Badelke do škole u Špionici Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 1.2.2011. 176.160,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija atmosferske kanalizacije odlagališta Divkovići na dijelu kroz naselje Plane Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 15.3.2011. 38.006,41 Službeni glasnik BiH 22/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Održavanje šumskih kamionskih puteva - Uprava Srebrenica Pregovarački Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 4.5.2011. 48.319,35 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji klizišta na cesti M18, km 78+400, dionica granica entiteta-Ban Brdo-Simin Han Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 11.5.2011. 114.380,07 Službeni glasnik BiH 39/11
Vlada Brčko distrikta Lot 31: Izgradnja odbojne ograde sa dvije strane pruge u MZ Vitanovići Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 10.5.2011. 7.714,28 Službeni glasnik BiH 46/11
Vlada Brčko distrikta Lot 18: Zamjena kolovoza u MZ Seonjaci zaseok Bošnjakovići Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 20.4.2011. 170.638,65 Službeni glasnik BiH 46/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Održavanje šumskih kamionskih puteva u ŠU Vlasenica, ŠU Milići, ŠU Zvornik Pregovarački Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 17.6.2011. 74.584,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Zvornik Lot 1: Rekonstrukcija ulica Svetog Save, Karađorđeve, Trg Kralja Petra I Karađorđevića i Vuka Karadžića u Zvorniku Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 07.9.2011. 2.767.620,88 Službeni glasnik BiH 76/11
Opština Zvornik Lot 2: Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Zvornik Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 07.9.2011. 520.367,65 Službeni glasnik BiH 76/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Održavanje šumskih kamionskih puteva na području ŠU Srebrenica, u dužini od 59,20 km Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 7.2.2012. 59.267,88 Službeni glasnik BiH 23/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠU Vlasenica i ŠU Šekovići Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 9.3.2012. 71.098,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Šekovići Izvođenje radova na sanaciji asfaltnog kolovoza i pješačkih staza u naselju Šekovići - ponovljeni postupak Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 15.5.2012. 87.306,80 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 6: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 7 Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 25.6.2012. 4.768.057,96 Službeni glasnik BiH 54/12
Opština Vlasenica Izgradnja i organizacija parkirališta na platou ispred gradskog stadiona Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 7.8.2012. 89.967,77 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Zvornik Rehabilitacija lokalnog puta Kiseljački put-Kiseljak Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 18.10.2012. 630.150,97 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija putne mreže u oblasti 7 -regionalni put P-454 Bratunac-Fakovići od P-1 do P-159 Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 24.12.2012. 1.698.876,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Održavanje ŠKP na području ŠU Srebrenica Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 28.2.2013. 74.815,13 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-4, dionica Caparde - Karakaj od 13+504 do 15+350, l=1846 m Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 31.5.2013. 1.246.875,72 Službeni glasnik BiH 44/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na održavanju ŠKP na području ŠU Srebrenica Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 13.3.2014. 60.722,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na održavanju ŠKP u ŠU Milići Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 27.3.2014. 22.220,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na održavanju ŠKP u ŠU Zvornik Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 27.3.2014. 7.480,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Opština Šekovići Izvođenje radova na asfaltiranju dijelova lokalnih puteva i gradskih ulica Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 3.10.2014. 140.980,64 Službeni glasnik BiH 85/14
Opština Vlasenica Sanacija ulica Vuka Karadžića i Nikole Tesle u Vlasenici Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 17.9.2014. 189.158,71 Službeni glasnik BiH 91/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Usluge održavanja šumskih kamionskih puteva u ŠU Srebrenica Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 9.2.2015. 70.094,82 SG 17/15