Bihexo d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 9: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2011. 17.960,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 10: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2011. 99.450,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 2: Vodovodni materijal (vodovodne armature, multi joint spojnice, reparaturne obujmice i materijali za priključke) Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2011. 50.436,87 Službeni glasnik BiH 13/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS HTZ oprema (ostala oprema) Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.3.2011. 57.703,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 3: Vodovodni materijal: Fazonski komadi od nodularnog liva Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.6.2011. 40.240,80 Službeni glasnik BiH 55/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.8.2011. 581.668,50 Službeni glasnik BiH 65/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Spojnice od nehrđajućeg čelika i dactilne flex (multijont) spojnice za reparaturu cijevi Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.8.2011. 303.842,50 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 2: Nabavka spojnica za reparaciju cjevovoda Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2011. 51.715,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 3: Nabavka fitinga za kućne priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2011. 65.364,00 Službeni glasnik BiH 74/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Vodovodne armature za mrežu Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. 247.115,00 Službeni glasnik BiH 80/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4: Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.10.2011. 143.774,00 Službeni glasnik BiH 84/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Materijal za priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.10.2011. 438.813,00 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Aparati za zavarivanje polietilena, pribor i oprema za kalibraciju istih Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.10.2011. 35.584,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JKP Komunalac d.o.o. Sarajevo Lot 2: Vodovodne armature, multijoint spojnice, reparaturne obujmice i materijali za priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.12.2011. 57.372,04 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 3: Nabavka vodovodnog materijala za izradu kućnih priključaka specificiranih po vrsti materijala i profilima Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.3.2012. 17.776,01 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.8.2012. 450.470,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Vodovodne armature Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.7.2012. 105.660, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka probojnog čekića sa priborom za bušenje rupa u zemlji do promjera 133 mm Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.8.2012. 15.432, 40 Službeni glasnik BiH 66/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Spojnice od nehrđajućeg čelika i dactilne flex (multijoint) spojnice za reparaturu cijevi Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.8.2012. 304.790,50 Službeni glasnik BiH 70/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS HTZ oprema (ostala oprema) Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2012. 53.475,00 Službeni glasnik BiH 74/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Vodovodne armature za objekte Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2012. 300.779,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Spojnice za reparaciju cjevovoda Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2012. 67.274,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Fitinzi za kućne priključke bez navoja i prirubnica Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.9.2012. 63.280,00 Službeni glasnik BiH 81/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Materijal za priključke i PE cijevi Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.11.2012. 461.830,00 Službeni glasnik BiH 94/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.11.2012. 176.347,00 Službeni glasnik BiH 94/12