UNIONKOMERC d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Nezavisni operator sistema u BiH Izdavanje avionskih karata za NOSBiH Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 26.1.2011. 0,09 Službeni glasnik BiH 9/11
Regulatorna komisija za energetiku RS Lot 1: Nabavka agencijske usluge prodaje avio-karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 3.1.2011. 0,30 Službeni glasnik BiH 13/11
Institut za akreditiranje BiH Lot 1: Nabavka avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 29.7.2011. 0,09 Službeni glasnik BiH 63/11
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje usluga posredovanja u prodaji avionskih karata i organizovanja službenih putovanja, putem ubrzanog ograničenog postupka Ubrzani UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 17.1.2012. 34,19 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo civilnih poslova BiH Nabavka avio karata za potrebe Ministarstva civilnih poslova BiH, za sve destinacije i putovanja Ograničeni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 360.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Posredovanje u prodaji avio karti Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 268.957,28 Službeni glasnik BiH 38/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Službena putovanja Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 3.8.2012. 48.136,91 Službeni glasnik BiH 64/12
Konkurencijsko vijeće BiH Nabavka avio karata za potrebe Konkurencijskog vijeća Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 8.8.2012. 12.820,51 Službeni glasnik BiH 64/12
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne usluge prodaje avionskih karata za potrebe Sluzbe za poslove sa strancima Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 7.9.2012. 41.611,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Obezbjeđivanje avio-karate za različite destinacije u svijetu Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 12.6.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka usluga avio prevoza za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 23.752,90 Službeni glasnik BiH 22/13
Centralna banka BiH Usluge obezbjeđenja avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 21.3.2013. 42.735,05 Službeni glasnik BiH 26/13
Institut za akreditiranje BiH Okvirni sporazum o javnoj nabavci avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 1.4.2013. 34.188,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Uprava BiH za zaštitu zdrava bilja Nabavka avionskih karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Univerzitet u Sarajevu Nabavka avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 2.10.2013 173.600,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka avio karata i usluga organizovanja putovanja Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 7.10.2013 66.666,66 Službeni glasnik BiH 83/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Avio karte i organizacija putovanja Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 5.11.2013. 89.999,84 Službeni glasnik BiH 89/13
Institut za intelektualno vlasništvo BiH Lot 3: Nabavka avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 2.12.2013. 34.188,03 Službeni glasnik BiH 98/13
Kancelarija za veterinarstvo BiH Nabavka avionskih karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 8.10.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Kancelarija za veterinarstvo BiH Nabavka avionskih karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 24.9.2013. 25.640,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Posredovanje u prodaji avionskih karti Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 25.3.2014. 268.957,28 Službeni glasnik BiH 28/14
Agencija za statistiku BiH Nabavka avio karata u zemlji i inostranstvu Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 3.4.2014. 68.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge izdavanja avionskih karata za NOSBiH Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna izborna komisija BiH Nabavka usluga izdavanja avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 4.10.2014. 25641,03 Službeni glasnik BiH 83/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka avio karata i usluga organizovanja putovanja Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 49.572,00 SG 08/15