ELNOS BL

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Ponovna nabavka potrošnog materijala za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.12.2010. 196.850,08 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka montažne i prateće opreme Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2011. 72.599,14 Službeni glasnik BiH 7/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka usluga - Izrada projekta za ugradnju kućne turbine Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.1.2011. 63.950,00 Službeni glasnik BiH 13/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 24.12.2010. 49.991,10 Službeni glasnik BiH 15/11
Grad Banja Luka Održavanje javne rasvjete na teritoriji grada Banjaluka Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 25.2.2011. 612.512,55 Službeni glasnik BiH 18/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Izrada idejnog projekta zamjene pobude generatora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 16.2.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Izrada projekta zamjene ružnih ventila sa pneumatskim na lin. demin. i regenerizacije u pogonu HPV-a u TE Gacko Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 16.2.2011. 8.900,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka elektro materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.4.2011. 43.849,58 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Revitalizacija prekidača u polju generatora na 110 kV naponskom nivou Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.4.2011. 104.364,00 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 8: Nabavka pocinčane trake i ukrsnih komada sa međupločom Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.4.2011. 63.850,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 10: Nabavka četveropolnih rednih stezaljki 500V, IP 40 za priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.4.2011. 43.400,00 Službeni glasnik BiH 42/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 1: Rezervni dijelovi za elektronski dio turbinskog regulatora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.4.2011. 102.341,60 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka armirano betonskih stubova U 9/330 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.5.2011. 78.400,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5: Nabavka armirano betonskih stubova visine 10 metara Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.5.2011. 19.300,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: VN i NN kablova, kablovskih snopova i AlFe užadi Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 7.6.2011. 179.748,50 Službeni glasnik BiH 49/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Kablovskih završnica, spojnica i pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 7.6.2011. 32.362,41 Službeni glasnik BiH 49/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nn mjernih ormarića Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 13.6.2011. 74.704,90 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Energetski kabeli i oprema Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 23.6.2011. 58.985,84 Službeni glasnik BiH 55/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka signalnih telefonskih kablova i kablovskog pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.7.2011. 96.601,83 Službeni glasnik BiH 61/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka traktora specijalne izvedbe Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 2.8.2011. 235.051,77 Službeni glasnik BiH 66/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka metalnih ormara za izmještanje mjernih mjesta Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.7.2011. 12.489,75 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.7.2011. 93.316,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 5: Nabavka rastavljača, prekidača i opreme za TS Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.4.2011. 12.375,90 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 4: Nabavka odvodnika prenacona Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 8.8.2011. 11.894,60 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka izolatora i izolaterskih lanaca Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 20.9.2011. 30.063,00 Službeni glasnik BiH 80/11