NOVA TRGOVINA-S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Dom - porodica Zenica Sukcesivna isporuka prehrambenih artikala u toku 2013. godine Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 22.3.2013. 50.908,88 Službeni glasnik BiH 30/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2013 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 20.5.2013. 357.073,62 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Zenica Lot 1: Javna nabavka prehrambenih artikala za potrebe Gradske narodne kuhinje Zenica za 2013/14 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 14.6.2013. 240.098,40 Službeni glasnik BiH 59/13
Služba za zajedničke poslove ZDK Sukcesivna isporuka prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za potrebe Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 5.2.2014. 36.926,71 Službeni glasnik BiH 14/14
Javno Preduzeće VODOKOM d.o.o. Kakanj Nabavka vodomaterijala i kanalizacionog materijala Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 30.1.2014. 85.770,35 Službeni glasnik BiH 14/14
Opština Zenica Lot 1: Brašno, poljoprivredni proizvodi i ostali prehrambeni proizvodi Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 27.5.2014. 195.333,96 Službeni glasnik BiH 45/14
JU Dom - porodica Zenica Nabavka prehrambenin artikala Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 1.6.2014. 57.580,71 Službeni glasnik BiH 46/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Smrznuta i konzervirana riba Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 10.6.2014. 24.795,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Prerađevine od mesa Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 10.6.2014. 16.333,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Ostali mliječni proizvodi Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 10.6.2014. 80.177,64 Službeni glasnik BiH 48/14
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka predizoliranih cijevi za priključenje objekata Pravosudne palate i JU Narodno pozorište na toplifikacioni sistem daljinskog grijanja - JNR 09-01/2014 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 8.9.2014. 158.069,23 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka termoizolacionog materijala za kotao i turbinu bloka 7 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 23.9.2014. 39.005,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mineralna izolaciona vuna - 1000 m2 izolacijske blazine od kamene vune 4000x500x60 sa pocinčanim pletivom 20x0,7 i jednostrano kaširanom alu-folijom i Mineralna izolaciona vuna - 1000 m2 izolacijske blazine od kamene vune 3000x500x100 sa pocinčanim pletivom 20x0,7 i jednostrano kaširanom folijom, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 30.10.2014. 25.541,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mineralne izolaciona vune u TE Kakanj Pregovarački NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 22.1.2015. 9.075,78 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Juneći but bez kosti - 1000 kg, Juneća plećka i vrat bez kosti - 4000 kg, Suhe kosti - 200 kg, Teleći but sa kremenadlom -1000 kg, Teleća prsa sa kostima - 300 kg, Juneća šunka vakum pak 100 gr - 500 komada, Bosanski sudžuk vakum pak 100 gr - 500 komada i suho meso (zarebnica) vakum 100 gr - 500 komada, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 4.3.2015. 57.290,64 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mineralne izolacione vune Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 19.5.2015. 35.280,00 SG 43/15
Grad Zenica Lot 1 - Proizvodi životinjskog porijekla, meso i mesni proizvodi Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 1.7.2015. 164.454,00 SG 55/15
Grad Zenica Lot 3 - Mliječni proizvodi Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 1.7.2015. 8.684,40 SG 55/15
Grad Zenica Lot 4 - Mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 1.7.2015. 102.623,00 SG 55/15
Grad Zenica Javna nabavka poljoprivrednih proizvoda za potrebe Gradske narodne kuhinje Zenica za 2015/2016 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 1.7.2015. 58.285,20 SG 55/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka povrća u 2015. godini za Restoran Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 21.7.2015. 16.435,00 SG 59/15
KP Gradske toplane a.d. Pale Lot 2 - Nabavka predizolovanih čeličnih cijevi sa pripadajućom opremom Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 12.8.2015. 59.368,68 SG 68/15
TOPLANE-INS a.d. Istočno Sarajevo Nabavka predizolovanih cijevi sa difuzijskom barijerom i prateće opreme izrađenih prema zahtjevima standarda EN253 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 19.8.2015. 19.135,90 SG 68/15
JU Dom - porodica Zenica Nabavka prehrambenih artikala Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 24.8.2015. 57.841,20 SG 70/15
JP Vodokom d.o.o. Kakanj Nabavka vodomaterijala i kanalizacionog materijala za potrebe poslovanja preduzeća Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 26.8.2015. 124.222,90 SG 72/15