Stanišić d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nepredviđeni radovi na sanaciji toaleta u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 14.3.2011. 69.240,06 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Višak radova na sanaciji toaleta u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 14.3.2011. 96.255,90 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Pale Vršenje usluga zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Pale u 2011. godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 31.12.2011. 3.132,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Opština Pale Vršenje usluga zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Pale u 2011. godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 31.12.2011. 16.065,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Opština Pale Izvođenje radova na opravci i održavanju makadanskih lokalnih puteva na području opštine Pale u 2011. godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 27.5.2011. 23.277,15 Službeni glasnik BiH 49/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Bravarski materijal Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 6.7.2011. 58.453,18 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Potrošni materijal za klimu i grijanje Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 17.1.2012. 84.218,25 Službeni glasnik BiH 7/12
KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo Lot 4: Nabavka pocinčanih cijevi, fitinga, ventila i spojnog materijala Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 25.6.2012. 32.106,48 Službeni glasnik BiH 56/12
Grad Istočno Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 21.8.2012. 449.035,17 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Održavanje ŠKP u RJ Pale Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 22.7.2013. 9.861,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Održavanje ŠKP u RJ Mokro Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 22.7.2013. 5.052,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka bravarskog materijala Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.7.2013. 54.702,38 Službeni glasnik BiH 71/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka stolarskog materijala Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.7.2013. 17.502,67 Službeni glasnik BiH 71/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Materijal za održavanje zelenih i asfaltnih površina Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.8.2013. 7.343,14 Službeni glasnik BiH 71/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Nabavka telefonskog i internet materijala Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.7.2013. 6.909,88 Službeni glasnik BiH 71/13
Opština Pale Lot 2- Vršenje usluga zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Pale u 2014. godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 30.1.2014. 5.702,89 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Pale Lot 4-Vešenje usluga zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Pale u 2014. godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 30.1.2014. 7.664,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Elektromaterijal Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 13.6.2014. 228.832,04 Službeni glasnik BiH 52/14
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Materijal za klimu i grijanje Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 13.6.2014. 61.747,98 Službeni glasnik BiH 52/14
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Vodomaterijal Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 26.6.2014. 61.646,19 Službeni glasnik BiH 52/14
Opština Pale Izvođenje nepredviđenih i dodatnih radova po Osnovnom ugovoru broj: 02-370/240-3 od 01.09.2014. godine, radovi na izgradnji ulice i parkinga kod Filozofskog fakulteta Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 18.11.2014. 5.773,12 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Pale LOT 2:Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015.godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 28.11.2014. 4.752,41 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Pale LOT 4:Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015.godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 28.11.2014. 6.386,67 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Pale LOT 6:Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015.godini Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 28.11.2014. 6.800.14 Službeni glasnik BiH 96/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Usluge čišćenja snijega u RJ Mokro Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 12.2.2015. 6.020,00 SG 15/15