TEIKOM BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Novi grejder snage 250 W za potrebe RJ Rudnik i TE Gacko Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. 890.000,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Kombinovani utovarivač-rovokopač Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 910.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka mini utovarivača za potrebe RJ TE Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 98.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka teleskopske auto dizalice (manipulator) sa korpom i viljuškama Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 21.11.2011. 165.000,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka rezervnih dijelova za bagere Komatsu PC3000 i PC1250 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 1.12.2011. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka cilindra otvaranja kašike PC 3000 - kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.12.2011. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Reduktor za kružno kat.br. 94487240 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 227.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Glavna pumpa kat.br. 79643573 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 64.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Glavna pumpa kat.br. 79643673 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 79.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Glavna pumpa kt.br. 79643773 za bager KOMATSU PC 3000 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 69.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka hidrauličnog bagera na elektro pogon Vk=14-15m?, čeona kašika Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 5.986.795,63 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka kombinovane mašine SKIP Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 6.6.2012. 135.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hidrauličnog bagera kašikara zapremine kašike 5m do 6 m, za potrebe RJ Rudnik Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 27.8.2012. 1.099.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Komatsu Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 21.9.2012. 600.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih rezervnih dijelova,repromaterijala i usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje bagera PC-450 i PC-2000,buldozera 475A i D155AX-6 i utovarivača 700W,iz proizvodnog programa COMATSU Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Orginalni rezervni djelovi za mašine proizvođača Komatsu Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 13.2.2013. 700.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Reduktor za kružno kat.br. 94487240 (92679540) za bager Komatsu PC 3000/1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 10.4.2013. 228.000,00 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Glavna pumpa kat.br. 90339140 za bager Komatsu PC 3000/1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 10.4.2013. 177.000,00 Službeni glasnik BiH 32/13
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 7: Ponovljena nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Komatsu Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 10.4.2013. 145.902,49 Službeni glasnik BiH 40/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih rezervnih dijelova, repromaterijala, specijalističkih usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje bagera, buldozera, utovarivača i grejdera Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 21.6.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 53/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Rezervni dijelovi za KOMATSU Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 13.9.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Komatsu Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 26.9.2013. 600.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za mašine proizvođača Komatsu Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 16.10.2013. 1.000.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Glavna pumpa br. 1 kat. 708 - 2L00680 za bager Komatsu PC 1250 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2- Glavna pumpa kat.br. 708-2H-00440 za bager Komatsu PC 1250 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 44.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14