Mrkonjić Putevi a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na rehabilitaciji regionalnog puta R-415a Šipovo - Baraći, referenca broj 073/10 Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 2.2.2011. 3.590.383,80 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje dodatnih radova sanacije mosta kod pijace u Mrkonjić Gradu, broj B732, na putu R412, Mrkonjić Grad - Crna Rijeka Pregovarački Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 10.1.2011. 104.204,99 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Mrkonjić Grad Izvođenje radova na izgradnji trotoara od Mosta (pijaca) do semafora na tranzitu (autobuska stanica) Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 2.2.2011. 248.576,53 Službeni glasnik BiH 16/11
Opština Mrkonjić Grad Izvođenje radova asfaltiranja lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Baljvine Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 26.5.2011. 116.292,15 Službeni glasnik BiH 44/11
Grad Banja Luka Obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na ulicama i lokalnim putevima grada Banjaluka Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 11.5.2011. 236.019,50 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Izgradnja ogranka u ulici Ivana Kukuljevića u Banjaluci Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 26.8.2011. 136.167,07 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Prnjavor Lot 2: Prevoz i ugradnja posipnog materijala za lokalne putne pravce i makadamske gradske ulice na području opštine Prnjavor Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 29.8.2011. 25.740,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Grad Banja Luka Izgradnja gradskih makadamskih saobraćajnica sa učešćem građana 40% Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 27.9.2011. 81.489,55 Službeni glasnik BiH 80/11
Opština Prnjavor Modernizacija puteva u opštini - ugradnja tampona, asfaltiranje i izrada bankina Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 14.10.2011. 377.149,50 Službeni glasnik BiH 90/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na rekonstrukciji šumskog kamionskog puta Ašlamka-Donja Previja Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 30.8.2011. 71.193,30 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Novi Grad Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciju ulice Karađorđa Petrovića Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 28.12.2011. 794.796,78 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Kneževo Izgradnja ulice Omar, L= 569,33 m1 Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 23.4.2012. 150.735,25 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Pripremni radovi, Zemljani radovi: iskop sa odvozom,dovoz, nasipanje, planiranje i zbijanje kamenog materijala, Asfalterski radovi, Radovi na izradi drenaže i propusta Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 23.5.2012. 64.427,62 Službeni glasnik BiH 43/12
Opština Mrkonjić Grad Asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Baljvine Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 29.5.2012. 127.746,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Mrkonjić Grad Asfaltiranje puta u Liskovici preko Drevuše Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 11.6.2012. 111.084,10 Službeni glasnik BiH 47/12
Grad Banja Luka Lot 1: Modernizacija makadamskih saobraćajnica i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva na području mjesnih zajednica: Saračica, Bistrica, Borkovići, Gornja Piskavica, Goleši, Kmećani, Bronzani Majdan, Stratinska i Čokorska polja Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 29.6.2012. 795.639,45 Službeni glasnik BiH 52/12
Grad Banja Luka Lot 2: Modernizacija makadamskih saobraćajnica i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva na području mjesnih zajednica: Verići, Piskavica, Potkozarje, Prijakovci, Priječani, Šimići, Dragočaj, Mišin Han i Motike Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 29.6.2012. 639.605,47 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Putevi Republike Srpske Lot 3: Radovi održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima na oblasti 3 Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 25.6.2012. 4.083.193,93 Službeni glasnik BiH 54/12
Grad Banja Luka Modernizacija makadamskih saobraćajnica i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva (MZ Agino Selo,MZ Krmine, MZKrupa na Vrbasu,MZ Rekavice 1,MZRekavice 2,MZ Pavići, MZ Donja Kola,MZ Karanovac,MZ Bočac i MZ Ljubačevo) Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 23.7.2012. 403.469,16 Službeni glasnik BiH 58/12
Opština Ribnik Asfaltiranje više pravaca lokalnih makadamskih puteva u ukupnoj dužini od cca 4200 metara Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 2.8.2012. 719.182,60 Službeni glasnik BiH 62/12
Opština Kneževo Nabavka radova, kako je bliže dato u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 10.8.2012. 422.820,67 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Kotor Varoš Modernizacija Glavne ulice u Novom naselju Bare, u dužini od 847,00 metara Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 30.8.2012. 242.076,19 Službeni glasnik BiH 74/12
Opština Mrkonjić Grad Asfaltiranje ulice Matije Gubca u Mrkonjić Gradu Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 15.10.2012. 149.976,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Mrkonjić Grad Lot 3: Zimsko održavanje lokalnih puteva Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 8.11.2012. 57.065,50 Službeni glasnik BiH 100/12
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji makadamskih saobraćajnica i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području mjesnih zajednica: Verići, Piskavica, Potkozarje, Priječani, Šimići, Dragočaj, Mišin Han i Motike Pregovarački Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 31.12.2012. 29.213,29 Službeni glasnik BiH 4/13

Mrkonjić Putevi a.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Redovno i zimsko održavanje cesta na teritoriji Federacije BiH za period 16.3.2013.-15.3.2014. godine, LOT 1 Pregovarački Rad putevi d.o.o., IKIĆ KOMERC d.o.o. Bihać, DIVEL d.o.o. Sanski Most, Mrkonjić Putevi a.d. Bihać, Sanski Most, Mrkonjić Grad 14.3.2013. 1.932.412,02 Službeni glasnik BiH 26/13