Ericsson Nikola Tesla d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava komutacijske opreme Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 15.12.2010. 1.698.028,80 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje opreme proizvođača Ericsson koju JP HT d.d. Mostar ima u svojoj mreži Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 17.5.2011. 2.489.459,37 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabavka GSM i UMTS opreme, izvođenje radova i pružanje usluga Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 17.5.2011. 7.688.543,84 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava usluge NP prenosivosti brojeva u fiksnoj mreži Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 17.5.2011. 1.694.100,52 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga implementacije medijacijskog sistema za fiksnu telefoniju. Otvoreni Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 12.10.2011. 307.458,78 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava radio linkova i radio relejne opreme Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 15.12.2011. 529.964,70 Službeni glasnik BiH 3/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka Novog MMS Centra Otvoreni Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 28.11.2011. 469.359,63 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava GSM/UMTS baznih stanica i povećanje kapaciteta na starim UMTS BS RBS 3000 Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 13.2.2012 299.450,50 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Održavanje radijskog dijela mreže (BSC-ovi, RBS-ovi, RNC-ovi) Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 29.3.2012 1.236.659,58 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Održavanje upravljačkog dijela mreže (OSS) Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 29.3.2012 218.136,85 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Održavanje AXE sustava Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 29.3.2012 830.451,95 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Održavanje prijenosnih (ML)sustava Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 29.3.2012 213.116,63 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Održavanje DSLAM sustava Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 29.3.2012 26.152,68 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava GSM/UMTS opreme, radova i usluga Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 25.4.2012. 9.234.528,60 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava DSLAM opreme proizvođača Ericsson Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 18.6.2012. 57.901,84 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava radio relejne opreme Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 6.8.2012. 1.617.247,16 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja komutacijskih sustava PSTN mreže Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 19.9.2012. 1.808.817,38 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja Software-a na Li sustavu Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 22.10.2012. 299.420,87 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava 20 GSM RBS outdoor,BSC i RNC proširenja Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 19.11.2012 1.800.552,45 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava ADSL opreme Ericsson Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 11.3.2013. 56.728,72 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje UMTS mreže Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 25.2.2013. 1.934.829,41 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava radio linkova Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 25.2.2013. 479.562,85 Službeni glasnik BiH 28/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Aplikativno i licenčno proširenje IMS core Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 24.5.2013. 457.776,19 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje radijske UMTS mreže Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 4.6.2013. 1.991.114,54 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava GSM opreme za proširenje GSM mreže Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 7.6.2013. 1.971.024,25 Službeni glasnik BiH 47/13

Ericsson Nikola Tesla d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka rješenja za detekciju i analizu zloupotreba (Fraud Management Sistem- FM) Otvoreni Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o., Hewlett- Packard d.o.o Hrvatska, Sarajevo, Sarajevo 13.5.2013. 972.453,74 Službeni glasnik BiH 49/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Outdoor WLAN rješenja Otvoreni Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 16.7.2013. 401.738,99 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluge integracije elemenata proizvođača Ericsson na Charge@Once Unified platformu. Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o. Hrvatska, Sarajevo 10.3.2014. 480.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
BH Telecom d.d. Sarajevo nabavka migracija LDAP i mMail sistema u servisnoj mreži BH Mobile Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d., Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o. Sarajevo, Hrvatska 27.10.2014. 297.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14