MALCOM d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka energetskih visokonaponskih kablova Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.1.2011. 3.005.511,98 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kablovske stopice i čahure Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.1.2011. 526.124,94 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka spojne i ovjesne opreme za samonosivi srednjenaponski kabl Pregovarački MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.4.2011. 94.352,23 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dodatnh količina spojne i ovjesne opreme za SKS Pregovarački MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.5.2011. 66.430,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5: Zaštitni opasači sa sigurnosnim prihvatnim konopcem i penjalice za betonske i drvene stubove Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.7.2011. 134.143,90 Službeni glasnik BiH 78/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka i ugradnja po sistemu ključ u ruke presostatičnog sezonskog balona sa dvoslojnom membranom dim. 25x45 metara, svjetle visine 9 metara, sa potrebnom opremom, za natkrivanje sportskog malonogometnog terena u ulici Mis Irbina br. 10 u Sarajevu, te izradom metodologije projektovanja i izvođenja, a sve u skladu sa tehničkim uslovima, specifikacijom i ostalim zahtjevima iz tenderske dokumentacije Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 157.014,03 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka spojne i ovjesne opreme za samonosive kablovske snopove Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.4.2012. 1.377.780,60 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kablovske završnice, spojnice i adapteri za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.10.2012. 267.640,10 Službeni glasnik BiH 83/12
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka, isporuka i ugradnja na postojeću betonsku podlogu 12.000 komada stadionskih stolica sa naslonom, sa demontažom postojećih stolica zajedno sa metalnom podkonstrukcijom na stadionu Asim Ferhatović Hase, Koševo u Sarajevu, a sve u skladu sa tehničkim uslovima, specifikacijom i ostalim zahtjevima iz tenderske dokumentacije Ubrzani MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.10.2012. 266.520,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka transformatorskog izolacionog ulja za potrebe OP Tuzla Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.7.2013. 85.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka kablovskih završnica, spojnica i adaptera za potrebe elektrodistibutivnih Podružnica JP EP BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.9.2013. 463.999,30 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Spojna i ovjesna oprema za niskonaponske nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 167.137,64 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka kablovskih stopica i čahura Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2013. 163.340,49 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka materijala za uzemljenje za potrebe ED dijelova Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 222.954,17 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5: Zaštitni opasači i penjalice za drvene i betonske stubove Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.10.2013. 74.174,92 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Spojna i ovjesna oprema za SKS za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2013. 499.881,68 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Transformatorska ulja Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 40.615,70 Službeni glasnik BiH 6/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Nabavka, isporuka i ugradnja na postojeću betonsku podlogu 5.000 komada stadionskih stolica sa naslonom, na Stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2014. 98.750,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka SN kablova za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.6.2014. 1.850.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka energetskih transformatora 10(20)/0,4 kV Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2014. 285.000,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka samonosivih kablovskih snopova X00-A 4x16 mm2, X00/0-A 3x70mm2 + 71,5mm2 iX00/0-A 3x35mm2+ 71,5mm2 Pregovarački MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.6.2014. 186.600,00 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka samonosivih kablovskih snopova Pregovarački MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.7.2014. 276.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka spojne i ovjesne opreme Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.9.2014. 21.138,60 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Spojna i ovjesna oprema za niskonaponske nadzemne vodove Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.8.2014. 270.655,86 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka materijala za uzemljenje Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2014. 167.878,70 Službeni glasnik BiH 75/14