Iskraemeco d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla Baždarenje brojila električne energije za potrebe OP Tuzla Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2010. 28.292,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Baždarenje brojila pogona HE Grabovica Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.12.2010. 768,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Dodjela ugovora za vršenje usluge baždarenja brojila električne energije za potrebe OP Sarajevo Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2011. 9.980,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija AMR/AMM sistema u elektrodistributivnom sistemuJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Nabavka opreme za mjerna mjesta iz kategorije III i IV Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.4.2011. 2.314.419,18 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme za AMM sistem Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.4.2011. 28.826,41 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Dodjela ugovora za isporuku brojila električne energije za potrebe OP Sarajevo Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.6.2011. 9.934,20 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka brojila Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.07.2011. 214.907,50 Službeni glasnik BiH 65/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka brojila električne energije Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.8.2011. 9.934,00 Službeni glasnik BiH 74/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Dodatne količine brojila Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.10.2011. 60.087,50 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka uređaja za upravljanje tarifom-uklopnih satova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.3.2012. 243.320,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Baždarenje brojila Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.4.2012. 9.676,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija AMM sistema u elektrodistributivnom sistemu JP Elektroprivreda BiH - mjerna mjesta iz kategorije IV u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2012. 438.999,92 Službeni glasnik BiH 36/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka brojila električne energije Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2012. 24.400,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Elektronska brojila električne energije Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.8.2012. 3.679.467,53 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje MDM sistema i proširenje AMI infrastrukture uJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2012. 4.146.669,83 Službeni glasnik BiH 102/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Baždarenje brojila Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.5.2013. 67.632,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka brojila Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.5.2013. 34.200,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 10-T-015/13 -Nabavka multifunkcijskih brojila električne energije sa GSM modemom Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.6.2013. 12.200,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 3EP-046/13-isporuka brojila električne energije Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.6.2013. 51.300,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka uređaja za upravljanje tarifom - uklopnih satova za potrebe elektrodistributivnih podružnicaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.8.2013. 155.225,70 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka elektronskih brojila Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2013. 122.580,11 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka brojila i proširenje AMM sistema u distributivnim podružnicamaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2013. 8.099.973,33 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Ugradnja rezervnih dijelova, usluge servisiranja i baždarenja mjernih uređaja Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.1.2014. 1.674.970,72 Službeni glasnik BiH 8/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Baždarenje visoko preciznih trofaznih brojila električne energije za potrebe Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.6.2014. 12.074,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka elektronskih brojila električne energije za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Zenica Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.6.2014. 1.282.885,00 Službeni glasnik BiH 48/14

Iskraemeco d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Proširenje AMM sistema u Distributivnim podružnicama JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo, Deling d.o.o., UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Sarajevo, Tuzla 29.8.2014. 16.028.336,10 Službeni glasnik BiH 71/14