BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za policijsku podršku BiH Ugovor o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga (usluga pristupa internetu) Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 2.160,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Pristup internetu Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 26.1.2011. 12.960,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluga fiksne i mobilne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 20.3.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Vršenje usluga pristupa internet mreži iz RC Tuzla Otvoreni BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 81,90 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge fiksne i mobilne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 23.1.2012. 151.818,64 Službeni glasnik BiH 7/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 10.2.2012. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 15.2.2012. 3.066,36 Službeni glasnik BiH 34/12
Opština Novo Sarajevo Pristup internetu i web hosting za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 24.4.2012. 7.351,51 Službeni glasnik BiH 36/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Telekomunikacijske usluge Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 7.5.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 27.2.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Telekomunikacione usluge Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 13.3.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge fiksne i mobilne telefonije (za period od dvije godine) Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 3.9.2013. 279.926,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. - Tuzla Nabavka usluga fiksne telefonije u 2013. godini Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 23.12.2013. 4.062,38 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluga fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 3.3.2014. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Ugovor o priključcima na BIHNET mrežu - ADSL NET FLAT PRO GOLD, 9 priključaka Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 28.3.2014. 54.270,00 Službeni glasnik BiH 34/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i elektronskog povezivanja lokacija Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 2.6.2014. 189.815,07 Službeni glasnik BiH 46/14
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 13.3.2014. 23.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Granična policija BiH Nabavka internet provajdera prema opisu datom u tenderskj dokumentaciji Otvoreni BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 18.12.2014. 25.407,00 SG 03/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6- Zakup usluge pristupa internet mreži iz objekta Regionalnog centra Sarajevo, ul. Đoke Mazalića 5 Otvoreni BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 22.12.2014. 1.584,00 SG 06/15
Opština Ilidža Pružanje usluga prenosa podataka i uvezivanje u mrežu za potrebe videonadzora na teritoriji općine Ilidža Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 1.4.2015. 25.994,40 SG 32/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Nabavka mobilnih aparata za potrebe Kantona Sarajevo Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 10.4.2015. 11.829,03 SG 34/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge internet priključka Business Pro 20/20 Mbps Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 2.6.2015. 40.050,15 SG 47/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 24.6.2015. 20.000,00 SG 55/15
Opština Goražde Lot 1 - Nabavka usluga mobilne telefonije Otvoreni BH Telecom d.d. Sarajevo Goražde 24.6.2015. 5.128,00 SG 57/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga pristupa internet mreži iz objekta Regionalnog centra Tuzla, Ul. Mitra Trifunovića Uče 161 Otvoreni BH Telecom d.d. Sarajevo Banja Luka 8.7.2015. 1.837,44 SG 64/15