ORACLE BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka usluga, održavanje ORACLE baze podataka Lutrije BiH Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 14.12.2010. 9.178,16 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo finansija ZDK Pružanje usluga tehničke podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja za potrebe Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 16.111,32 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Poboljšanje sistema putem koga Agencija podržava nadležne organe Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 13.5.2011. 89.482,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Novi Grad Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 24.2.2011. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Održavanje Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 21.4.2011. 479.641,93 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Novi Grad Sarajevo Poboljšanje modula Oracle potraživanja i FSG izvještavanja Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 19.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka usluga Oracle održavanja Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 14.6.2011. 242.557,99 Službeni glasnik BiH 51/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU) Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 23.6.2011. 75.816,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Obnova Oracle usluge tehničke podrške Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 16.9.2011. 197.342,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje ORACLE licenci i podrška za jednu godinu Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 9.8.2011. 39.706,82 Službeni glasnik BiH 78/11
Centralna banka BiH Produženje važenja Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 24.10.2011. 53.925,10 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Oracle licence za Billing platformu mobilne mreže Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 13.1.2012. 432.994,71 Službeni glasnik BiH 15/12
Opština Novi Grad Sarajevo Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 9.2.2012. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 11.4.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Podrška i održavanje Oracle licenci za Opskrbu električnom energijom Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 31.5.2012. 94.669,36 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Oracle licence za aplikaciju međuoperatorskog obračuna mobilne mreže Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 30.5.2012. 119.924,55 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Pružanje usluge tehničke podrške za Oracle programske proizvode Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 28.8.2012. 289.032,02 Službeni glasnik BiH 68/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge održavanja Oracle programskih proizvoda i usluge Oracle Learning Credits Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 30.8.2012. 75.767,82 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja Oracle licenci za Billing Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 28.8.2012. 395.889,08 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Pružanje usluga tehničke podrške za Oracle programske proizvode Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 30.11.2012. 26.367,61 Službeni glasnik BiH 100/12
Centralna banka BiH Održavanje Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 30.11.2012. 55.542,86 Službeni glasnik BiH 102/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Usluge Oracle podrške i edukacije Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 17.12.2012. 460.592,35 Službeni glasnik BiH 105/12
Opština Novi Grad Sarajevo Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finanasijskog upravljanja opštine Novi Grad Sarajevo Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Podrška i održavanje Oracle licenci za Opskrbu električnom energijom Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 15.4.2013. 113.047,33 Službeni glasnik BiH 38/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluga migracije ASFU licenci u FULLUSE licence broj: 06-21-1-6699-25/2013 od 23.04.2013. godine Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 23.4.2013. 25.706,52 Službeni glasnik BiH 40/13

ORACLE BH d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge- nadogradnja (upgrade) Informacionog sistema finansijskog sistema upravljanja (ISFU) Otvoreni ORACLE BH d.o.o., ORACLE d.o.o. Beograd, ORACLE Hrvatska d.o.o. Sarajevo, Srbija, Hrvatska 1.8.2013. 495.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13