Olympus BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku Instrumenata za laparaskopske operacije za potrebe O.J. Klinika za abdominalnu hirurgiju KCUS-a Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 2.6.2011. 78.850,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JU Bolnica Travnik Lot 18: Fleksibilni fiberoptički ureterorenoskop - 1 kom. Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Endoskop sa kamerom Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 16.9.2011. 66.895,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Klinička bolnica Mostar Servisiranje dva kirurška videoteleskopa Endoeye Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 27.3.2012 33.244,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Dom zdravlja Zavidovići Elektrohirurška jedinica (kutor) za rez i koagulaciju sa biopsijskim toplim kliještima i priborom Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 13.7.2012. 18.109,30 Službeni glasnik BiH 56/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Endoskopski stub Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 19.4.2012. 143.500,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Laboratorijski mikroskop 3 kom Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 10.7.2012. 69.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Preventivno održavanje medicinske opreme - sistema proizvodnje Olympus instalirane u KCUS Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 149.480,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni sastavni dijelovi medicinske opreme za interventno održavanje sistema proizvođača OLYMPUS Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 5.9.2012. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinička bolnica Mostar Servisiranje videoteleskopa Endoeye Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 15.10.2012. 30.680,39 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinička bolnica Mostar Nabava usluge servisa Teleskopa A2031A za potrebe OP sale - ortopedije i Teleskopa A70941A za potrebe urološke ambulante Kliničke bolnice Mostar. Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 9.4.2013. 7.112,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Nabavka medicinske opreme za realizaciju projekta Future medicine Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 12.3.2013. 29.700,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Nabavka medicinske opreme za realizaciju projekta Future medicine Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 12.2.2013. 5.300,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Rutinski labaratorijski mikroskop za patologiju Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 29.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 2: Istraživački labaratoriski mikroskop za patologiju Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 3: Edukativni labaratorijski mikroskop za sudsku medicinu Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 4: Fluoroscentni labaratorijski mikroskop za citogenetiku Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Klinička bolnica Mostar Set za polipektomiju i instrumenti za laparaskopske operacije Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 29.10.2013. 17.266,68 Službeni glasnik BiH 95/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Usluge popravke medicinske opreme: videogastroskop GIF Q165 s.b. 2601384, videokolonoskop CF-Q-145I s.b. 2403004, proizvođača OLYMPUS u Službi za unutrašnje bolesti Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 21.706,60 Službeni glasnik BiH 41/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Usluge popravke videokolonoskopa CF-Q165I, s.b. 2902269, proizvođača OLYMPUS u Službi za unutrašnje bolesti Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 9.231,91 Službeni glasnik BiH 41/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Održavanje opreme proizvođača Olympus Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 2.6.2014. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Klinička bolnica Mostar Servis video teleskopa EndoEye Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 26.8.2014. 21.442,40 Službeni glasnik BiH 71/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 51.893,10 Službeni glasnik BiH 79/14
Klinička bolnica Mostar Usluge servisa videokolonoskopa Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 17.10.2014. 7.207,30 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Materijal za endoskopske procedure za aparate gastroskop i kolonoskop Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 22.6.2015. 16.953,10 SG 61/15