Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Radni stolovi i mobilni korpusi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 10.500,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Dvokrilni ormari Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 8.043,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Radne stolice bez rukonaslona Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 3.451,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 5: Klub stolić Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 1.053,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 6: Arhivske police Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.12.2010. 16.496,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Mještovita srednja škola Hazim Šabanović Visoko Lot 2: Nabavka opreme za radionicu mašinske struke Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 2.2.2011. 2.076,75 Službeni glasnik BiH 5/11
Mještovita srednja škola Hazim Šabanović Visoko Lot 2: Nabavka opreme za radionicu mašinske struke Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 27.1.2011. 2.076,75 Službeni glasnik BiH 5/11
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Nabavka robe, kompjuterskog materijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 24.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 6: Isporuka i ugradnja zavjesa, podnih obloga i tapaciranje namještaja Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 27.1.2011. 24.437,25 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Namještaj, zavjese sa garnišama i ćilimi Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 19.1.2011. 6.822,60 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Igračke za djecu mlađeg uzrasta Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 19.1.2011. 124,50 Službeni glasnik BiH 11/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 4: Potrošno sanitarno higijenski materijal Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.12.2010. 20.699,90 Službeni glasnik BiH 13/11
JU Djeca Sarajeva Lot 1: Nabavka i isporuka namještaja za vrtiće u 2011. godini Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.2.2011. 233,50 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Elektrode i brusne ploče Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 28.1.2011. 34.992,30 Službeni glasnik BiH 16/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Manometri Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.2.2011. 9.310,10 Službeni glasnik BiH 20/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 14: Isporuka potrošnog materijala i auto kozmetike Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 16.3.2011. 5.867,45 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Rezni alat za 2011. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.3.2011. 42.087,92 Službeni glasnik BiH 25/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Memorije računari Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.4.2011. 10.493,00 Službeni glasnik BiH 36/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Miševi i USB kablovi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.4.2011. 561,20 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 2: Isporuka mrežne opreme Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.5.2011. 12.748,61 Službeni glasnik BiH 39/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 3: Isporuka programskih alata Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.5.2011. 9.866,70 Službeni glasnik BiH 39/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Materijal za pokrivanje i odvodnju Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 5.242,31 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Oluci Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 5.505,98 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Lim i limarski proizvodi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 2.264,96 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 14: Keramičke pločice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 30.5.2011. 17.035,90 Službeni glasnik BiH 46/11