GUMA M d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada HNK Lot 16g: Održavanje službenih vozila - NISSAN Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 9.11.2010. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka i isporuka auto guma i akumulatora za motorna vozila Direkcije Goražde Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 2.3.2011. 3.314,00 Službeni glasnik BiH 20/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum će se zaključiti sa najpovoljnijim dobavljačem za isporuku unutrašnjih i vanjskih guma u periodu od dana zaključenja okvirnog sporazuma do 31. 12. 2011. godine Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 7.3.2011. 113.078,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Servisiranje motornih vozila marke Renault Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 13.4.2011. 690,96 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Autogume za rudarsku mehanizaciju Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 30.06.2011. 683.750,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Putnička/teretna motorna vozila, 15 vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 5.9.2011. 372.000,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Putnička/terenska motorna vozila, 6 (šest) vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 24.2.2012. 132.900,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka guma za vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 27.2.2012. 48.714,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Terensko motorno vozilo, 3 vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 17.10.2012. 74.400,00 Službeni glasnik BiH 85/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka guma za rudarsku mehanizaciju Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 20.9.2012. 1.009.800,00 Službeni glasnik BiH 85/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Auto gume za rudarske mašine Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 5.11.2012. 570.570,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Granična policija BiH Lot 3: Putničko vozilo snage min 77 kw Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 17.12.2012. 51.280,34 Službeni glasnik BiH 105/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 3.1.2013. 76.290,00 Službeni glasnik BiH 6/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Unutrašnje i vanjske gume Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 30.1.2013. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Terensko vozilo za RJ Termoelektrana za lakše uslove eksploatacije (dežurno vozilo) Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 12.3.2013. 59.700,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Nabavka 25 kom vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 18.3.2013. 437.475,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava dodatne opreme za terenska vozila Dacia Duster Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 6.3.2013. 14.191,27 Službeni glasnik BiH 28/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka autoguma i akumulatora za motorna vozila Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo Direkcija Goražde Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 23.4.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 34/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Nabavka autoguma za motorna vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 19.4.2013. 22.515,00 Službeni glasnik BiH 36/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka terenskog automobila za potrebe RS Leotar i službe za informacioni sistem i telekomunikacije Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 25.6.2013. 58.739,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Nabavka terenskih vozila Ograničeni GUMA M d.o.o. Mostar 2.7.2013. 104.272,67 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja motornih vozila Dacia Duster (pretvaranje u teretna vozila) Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 23.7.2013. 15.130,25 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava 10 (deset) komada teretnih motornih vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 5.9.2013. 144.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka auto guma Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 10.9.2013. 114.605,60 Službeni glasnik BiH 77/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Auto-gume za rudarske mašine Pregovarački GUMA M d.o.o. Mostar 21.1.2014. 279.635,00 Službeni glasnik BiH 8/14