Alphachrom d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.4.2011. 23.341,52 Službeni glasnik BiH 34/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.5.2011. 11.213,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.5.2011. 2.640,30 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Vlakna za mikroekstrakciju na čvrstoj fazi za gasnu i tečnu hromatografiju Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.8.2011. 8.811,60 Službeni glasnik BiH 65/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Potrošni materijal za postojeći gasni hromatograf sa masenim i ECD detektorom Agilent 7890A Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.8.2011. 2.716,80 Službeni glasnik BiH 65/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Maseni detektor za postojeći gasni hromatograf AGILENT 7890A (nadogradnja) za laboratoriju za vode, Butila/ Sarajevo Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 81.917,10 Službeni glasnik BiH 98/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 20: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2011. 3.914,10 Službeni glasnik BiH 100/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Održavanje laboratorijske opreme - Agilent Pregovarački Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2011. 3.364,25 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 1: Atomski apsorpcioni spektrofotometar Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 101.210,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2: Lampa sa šupljom katodom Pb za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 3: Lampa sa šupljom katodom Cd za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4: Lampa sa šupljom katodom Cu za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 5: Lampa sa šupljom katodom Fe za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 6: Lampa sa šupljom katodom Co za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 7: Lampa sa šupljom katodom Cr za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 8: Lampa sa šupljom katodom Ni za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 9: Lampa sa šupljom katodomMn za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 10: Lampa sa šupljom katodom Zn za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 11: Lampa sa šupljom katodom Se za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 12: Lampa sa šupljom katodom Ag za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 13: Lampa sa šupljom katodom Na za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 14: Lampa sa šupljom katodom K za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 15: Lampa sa šupljom katodom Hg za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 16: Lampa sa šupljom katodom As za AAS Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.3.2012. 900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 27: HPLC Sistem, Agilent Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2012. 26.600,00 Službeni glasnik BiH 29/12