Federalni hidrometeorološki zavod

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Federalni hidrometeorološki zavod Lot 2 - Nabavka laboratorijske opreme, pribora i potrošnog materijala Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 30.6.2015. 15.746,88 SG 55/15
Federalni hidrometeorološki zavod Nabavka i montaža analizatora za praćenje kvaliteta zraka na stanici Bjelave, Sarajevo Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 16.10.2015. 87.037,76 SG 84/15