JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Nabavka i isporuka medicinskih plinova Otvoreni KRAS d.o.o. Laktaši 5.6.2015. 39.617,60 SG 49/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 1- Meka intraokularna akrilatna savitljiva sočiva sa 4 HAPTIKA uronjena u adekvatan injektor Otvoreni Medoetik d.o.o. Banja Luka 5.6.2015. 47.025,00 SG 49/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 2- Visokoelastična sup. za meka IOS(hijaluron) 1,0-2% Otvoreni Medoetik d.o.o. Banja Luka 5.6.2015. 21.760,00 SG 49/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 3- Metilceluloza za tvrda IOS 2-2,5 % Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 11.6.2015. 3.286,50 SG 49/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 4- Jednokratni nožići za paracentezu pod uglom od 15? Otvoreni Medoetik d.o.o. Banja Luka 11.6.2015. 1.150,00 SG 49/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 5- Jednokratni nožići za početnu inciziju 2,85 mm Otvoreni Medoetik d.o.o. Banja Luka 11.6.2015. 1.550,00 SG 49/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 1 - Nabavka hirurških rukavica za potrebe bolnice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 11.6.2015. 26.869,00 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 2 - Nabavka zavojnog materijala za potrebe bolnice Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 11.6.2015. 19.973,80 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 3 - Nabavka gipsanog materijala za potrebe bolnice Otvoreni Banjalukafarm-plus Banja Luka 11.6.2015. 12.201,45 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 4 - Nabavka potrošnog materijala za Tekno za potrebe bolnice Otvoreni PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT d.o.o. Banja Luka 11.6.2015. 11.150,00 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 5 - Nabavka potrošnog materijala za Erbe za potrebe bolnice Otvoreni PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT d.o.o. Banja Luka 11.6.2015. 7.490,00 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 6 - Nabavka trožilnih običnih ketetera za potrebe bolnice Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 11.6.2015. 484,80 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 7 - Nabavka šprica za potrebe bolnice Otvoreni Wellmedic d.o.o. Gradiška 11.6.2015. 20.365,00 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 8 - Nabavka Petrijevih ploča za potrebe bolnice Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 11.6.2015. 3.928,50 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 12 - Nabavka Vakutajnera za potrebe bolnice Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 11.6.2015. 162,00 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 15 - Nabavka ostalog potrošnog materijala za potrebe bolnice Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 11.6.2015. 195,00 SG 51/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 3 - Nabavka kliničkih mjerača pritiska sa manometrom za potrebe bolnice Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 3.8.2015. 530,00 SG 66/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 4 - Nabavka potrošnih elektroda za monopolarni Olimpus-ov resetoskop ili ekvivalent Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 3.600,00 SG 66/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 1- Redovan servis aparata Dräger ( Tiberius) Otvoreni MEDITERAN PLUS Srbija 18.9.2015. 8.000,00 SG 81/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 2- Redovan servis aparata Dräger ( Fabius Tiro, Evita XL ) + rezervni dijelovi Otvoreni MEDITERAN PLUS Srbija 18.9.2015. 7.972,00 SG 81/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 3- Redovan servis medicinskih aparata GE Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 18.9.2015. 6.615,00 SG 81/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 4- Redovan servis plinske instalacije i podstanica + rezervni material Otvoreni MEDITERAN PLUS Srbija 18.9.2015. 37.300,00 SG 81/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 1- Nabavka i isporuka reagenasa za Vidas aparat za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 159.229,40 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 2- Nabavka i isporuka reagenasa za Biosen - C aparat za potrebe bolnice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 11.813,60 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 3- Nabavka i isporuka reagenasa za 2BC-3200 Mindray za potrebe bolnice Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 19.10.2015. 3.646,50 SG 84/15