JU Vode Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Vode Srpske Ugovor o pružanju usluga ispitivanja kvaliteta voda vodotokau Republici Srpskoj u 2015. godini Otvoreni Institut za vode d.o.o. Bijeljina 25.5.2015. 315.654,20 SG 47/15
JU Vode Srpske Izvođenje radova sanacije gravitacionog ispusta na lokalitetu crpne stanice Begov put Bijeljina Otvoreni Higra d.o.o. Bijeljina 26.5.2015. 424.513,65 SG 47/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala-Semberija Otvoreni Dis Company d.o.o. Donja Čađavica Bijeljina 5.6.2015. 156.447,03 SG 47/15
JU Vode Srpske Lot 3 - Servisiranje održavanje i popravka tri vozila Škoda Fabia- godina proizvodnje 2014 Otvoreni Univerzal auto d.o.o. Bijeljina 15.6.2015. 745,99 SG 51/15
JU Vode Srpske Lot 4 - Servisiranje, održavanje i popravka 10 vozila Otvoreni Univerzal auto d.o.o. Bijeljina 15.6.2015. 1.116,36 SG 51/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala-Kozarska Dubica i Gradiška Otvoreni CIKLON DUO d.o.o. Srbac 23.6.2015. 55.728,75 SG 53/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Kancelarijski materijal Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina 23.6.2015. 12.478,05 SG 53/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Toneri za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter Otvoreni N-COPY d.o.o. Bijeljina 23.6.2015. 4.884,90 SG 53/15
JU Vode Srpske Izrada Glavnog Projekta za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne, Opštine Modriča Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.6.2015. 99.000,00 SG 53/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Pružanje usluga izrada Glavnog Prijekta - Uređenje korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem području naselja Bare na dužini od 3 km Otvoreni Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina 24.6.2015. 100.900,00 SG 53/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Pružanje usluga izrada Glavnog Projekta - Regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju Otvoreni Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina 29.6.2015. 58.900,00 SG 53/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Kolektivno osiguranje radnika Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 12.6.2015. 6.274,56 SG 55/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Osiguranje motornih vozila Otvoreni DRINA OSIGURANJE a.d. Milići Milići 26.6.2015. 3.397,08 SG 55/15
JU Vode Srpske Pružanje geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 2.7.2015. 42.735,00 SG 57/15
JU Vode Srpske Usluge ispitivanja i električna mjerenja elektro opreme u crpnim stanicama i na ustavnoj građevini Otvoreni Elnar d.o.o. Banja Luka 20.7.2015. 14.480,00 SG 61/15
JU Vode Srpske Pružanje usluga Revizije tehničke dokumentacije Preliminarna procjena poplavnog rizika u Republici Srpskoj Otvoreni Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo 21.7.2015. 19.250,00 SG 61/15
JU Vode Srpske Nabavka računara, monitora, štampača, skenera i faks uređaja za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina Otvoreni INFOCOMP d.o.o. Bijeljina 10.8.2015. 13.330,58 SG 64/15
JU Vode Srpske Izgradnja nasipa za odbranu od velikih voda rječice Tavije i rijeke Une, za rekonstrukciju i izgradnju ulice Ranka Šipke u Kostajnici L=327,08 m1 Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 10.8.2015. 103.366,33 SG 66/15
JU Vode Srpske Uređenje brdskih potoka na području opštine Kostajnica Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 10.8.2015. 372.673,16 SG 66/15
JU Vode Srpske Izvođenje radova sanacije dijela bujičinog potoka radi sprečavanja podlokavanja mjesnog groblja i plavljenja poljoprivrednih površina Otvoreni VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA a.d. Trebinje 15.8.2015. 29.681,16 SG 68/15
JU Vode Srpske Lot 1 - Nabavka rezervnih dijelova za rotacione kosačice za potrebe Sektora za održavanje objekata odbrane od polava Podsektora plavnog područja Save, Gradiška Otvoreni TOTAL TRADE d.o.o. Doboj 5.8.2015. 13.346,02 SG 68/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Nabavka rezervnih dijelova za rotacione kosačice i tarup za potrebe Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine Otvoreni TOTAL TRADE d.o.o. Doboj 5.8.2015. 8.439,61 SG 68/15
JU Vode Srpske Lot 5 - Obodni kanali na području Šamca Otvoreni DEJOKOP, Vodoprivredno društvo Ušće Bosne, Vudrag Orašje, Šamac, Brod 28.7.2015. 48.413,38 SG 68/15
JU Vode Srpske Lot 6 - Odbrambeni nasipi na području Šamca Otvoreni DEJOKOP, Vodoprivredno društvo Ušće Bosne, Vudrag Orašje, Šamac, Brod 28.7.2015. 2.656,83 SG 68/15
JU Vode Srpske Pružanje usluga revizije dokumenta obnovljene i inovirane karte erozije Republike Srpske u razmjeri 1:25.000 Otvoreni Institut za šumarstvo d.o.o., Energoprojekt Hidroinžinjering Srbija 29.7.2015. 33.053,50 SG 68/15