Grad Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Bihać Lot 1- Nabavka 1 (jednog) putničkog motornog vozila kategorija M1, oblik karoserije AA- limuzina (sedan), radne zapremine minimalno 1968 ccm i radne snage 140 kw, tehničkih karakteristika iz obrasca za cijenu ponude Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 22.5.2015. 57.000,00 SG 43/15
Grad Bihać Lot 2- Nabavka 4 (četiri) putnička motorna vozila kategorija M1, oblik karoserije AA- limuzina (sedan), radne zapremine minimalno 1598 ccm i radne snage 88 kw, tehničkih karakteristika iz obrasca za cijenu ponude Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 22.5.2015. 153.820,00 SG 43/15
Grad Bihać Nabavka radova sanacije krova Osnovne škole Harmani I Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 4.6.2015. 24.865,40 SG 51/15
Grad Bihać Nabavka radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostorija operacione sale i intezivne njege u Kantonalnoj bolnici Dr.Irfan Ljubijankić u Bihaću - I Faza Otvoreni THM d.o.o. Bihać 15.10.2015. 355.459,77 SG 82/15
Grad Bihać Nabavka roba kancelarijskog, potrošnog i štampanog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 20.11.2015. 28.136,38 SG 95/15
Grad Bihać Nabavka tonera i ketridža za potrebe gradskog organa uprave Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 20.11.2015. 34.065,86 SG 95/15