Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka Špediterkse usluge Otvoreni Centrošped d.o.o. Trebinje 14.5.2015. 83.100,00 SG 41/15
Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka Lot 1 - Predmet nabavke je nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Društva Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 1.118,91 SG 63/15
Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka Lot 2 - Predmet nabavke je nabavka roba - kancelarijski materijal za potrebe Poslovne jedinice Hercegovina Bileća Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 6.156,46 SG 63/15
Nikola Tesla d.o.o. Banja Luka Usluge prevoza radnika Poslovne jedinice Hercegovina Bileća. Otvoreni ALEKSIĆ BUS s.p. Trebinje 16.10.2015. 54.400,00 SG 89/15