Šumarstvo Prenj d.d. Konjic

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Eksploziv i eksplozivne materije Otvoreni EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 2.4.2015. 17.758,40 SG 34/15
Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Rezervni dijelovi za motorne pile Otvoreni Manko velemotor d.o.o. Ilidža 6.4.2015. 37.744,98 SG 37/15
Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Nabavka rezervnih dijelova i servis za buldozere CAT D6N (2 komada); Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 9.4.2015. 31.365,25 SG 39/15
Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Izvlačenje šumskih drvnih sortimenata na relaciji panj – šumsko međustovarište na šumskoprivrednom području ŠPP gdje radove izvode radilišta Šumarstva Prenj d.d. Konjic. Otvoreni ŠAHIĆ d.o.o. Konjic Konjic 14.4.2015. 286.000,00 SG 39/15