Radio-televizija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Radio-televizija BiH Lot 1- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke Ford Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015. 6.000,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 2- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke VOLKSWAGEN Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015. 14.000,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 3- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke MERCEDES Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015. 12.000,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 4- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke RENAULT Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015. 1.500,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 5- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke ŠKODA Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015. 800,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 6- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke ZASTAVA Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015. 2.000,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 7- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke LADA Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 18.3.2015. 12.000,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 8- Rezervni dijelovi za motorna vozila marke TAM Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015 1.900,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Lot 9- Rezervni dijelovi za motorna vozila SPECIJALANA/REPORTAŽNA Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.3.2015. 3.800,00 SG 30/15
Radio-televizija BiH Nabavka tonera i fax filmova Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 14.4.2015. 5.000,00 SG 36/15
Radio-televizija BiH Nabavka avio-karata za potrebe službenih putovanja uposlenika BHRT-a Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.5.2015. 40.000,00 SG 45/15
Radio-televizija BiH Pružanje usluga najma višenamjenskih kopir aparata sa izradom uredskih dokumenata za potrebe ugovornog organa Radiotelevizije Bosne i Hercegovine Otvoreni Racional d.o.o. Sarajevo 22.6.2015. 120.000,00 SG 57/15
Radio-televizija BiH Nabavka nafte i naftnih derivata, i to bezolovnog benzina BMB 95, euro-dizela i lož-ulja Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 20.8.2015. 144.018,00 SG 70/15
Radio-televizija BiH Lot 1- Računar - komplet sa Windows 8.1 Pro Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.10.2015. 27.665,00 SG 84/15
Radio-televizija BiH Nabavka sijalica i pribora za studijsku rasvjetu za potrebe BHRT-a Otvoreni Roberts plus d.o.o. Sarajevo 6.11.2015. 20.000,00 SG 87/15
Radio-televizija BiH Nabavka sitnog kancelarijskog materijala za potrebe BHRT-a Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 30.11.2015. 15.000,00 SG 97/15